Moslim in Nederland Publieke discussie over de islam in Nederland

0

Het project Moslim in Nederland omvat een aantal deelstudies. De onderhavige deelstudie doet verslag van een onderzoek naar de publiciteit omtrent moslims en de islam in de periode 1998-19999 en de eerste vijf maanden van 2002.
De inhoudsanalyse beperkt zich tot de Volkskrant.
In de geanalyseerde arrtikelen komen 1456 actoren aan het woord. Het gaat voornamelijk om medewerkers van de krant, columnisten, vertegenwoordigers van belangenorganisaties, experts en schrijvers van ingezonden stukken. Voorzover daarbij religieuze issues worden aangesneden, heben die vooral betrekking op een aantal kwesties die in de onderzochte periode stof deden opwaaien: de El-Moumni-affaire, de hoofddoekjeskwestie, het islamitisch onderwijs en het fundamentalisme.
Veel van de discussie verwijst naar rivaliserende waarden: de vrijheid van godsdienst, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van onderwijs botsen op het ant-discriminatiebeginsel en het seculiere karakter van de staat. Van de overige onderzoeken in het kader van het project Moslim in Nederland zijn aparte deelrapporten uitgebracht. Tevens is een samenvatting van het gehele project beschikbaar
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Aantal pagina’s
100
Laatste editie
21 juli 2005
Uitgeverij
Sociaal En Cultureel Planbureau
ISBN
9789037701753
Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic