Ongehuwd samenwonen

0

Het ongehuwde samenwonen is de laatste decennia duidelijk in opgang en heeft de nieuwsgierigheid gewekt van wetenschappers. Uit onderzoek blijkt onder meer dat ongehuwd samenwonenden relatief ver afstaan van het traditionele, burgerlijke relatiemodel. Waar echter nog maar weinig over is geweten, is het perspectief van de ongehuwd samenwonenden zelf. Juist in de context van afstand ten aanzien van het traditionele kader is een diepgaande studie naar de betekenissen van de ongehuwde samenwoningsrelatie interessant. In welke termen denken ongehuwd samenwonenden over traditionele relatiebetekenissen ? Welke betekenissen staan centraal in hun relatie ? Welke interactie is er rond de relatiebetekenissen ? Hoe is de leefvorm zelf, als betekenisvol handelen, te begrijpen ?
Dit boek wil, op basis van kwalitatief onderzoek, een antwoord geven op deze vragen.
Eerst worden de betekenissen van de relatie besproken. De volgende thema’s komen aan bod : houding ten aanzien van zelfbepaling, duurzaamheid van de relatie, seksuele exclusiviteit, kinderwens, taakverdeling, gezamenlijkheid en individualiteit. Ook wordt nagegaan hoe reflectief het koppel omgaat met deze betekenissen. Vervolgens wordt ingegaan op de betekenissen van de leefvorm. Hoe is het samenwonen tot stand gekomen ? Wenst men te huwen ? Waarom wel ? Waarom (voorlopig) niet ? Tot slot wordt het ongehuwde samenwonen voorgesteld als een ‘open kader voor gezamenlijkheid’ en wordt stilgestaan bij de relevantie van dit onderzoek voor het opbouwen van een inzicht in de opkomende relatiecultuur.
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Laatste editie
30 april 1996
Uitgeverij
Garant Uitgevers
ISBN
9789053504871
Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic