Op aarde zoals aan de hemel

0

Je kent de Zon, de Maan en de planeten Mars, Venus, Mercurius, Jupiter... Maar heb je al gehoord van Alioth, Tejat, Isidis, Aldebaran, Wega, Vindemiatrix, Graffias, Canopus... ? En wat is hun aard, hun karakter ? Wat hebben Sterren als Sirius, Castor, de Poolster of Regulus ons te zeggen ? Je kan dit boek op twee manieren bekijken : 1. ALLE STERREN ALS SPIEGEL VOOR ALLE MENSEN. Het weidse hemelruim met al die fonkelende Sterren is één reusachtige spiegel voor de totale mensheid. Dit boek kan dan ook in zijn geheel gelezen worden door alle mensen. 2. Anderzijds kan voor elke mens apart een “STERRENSPIEGEL” uitgerekend worden : men noteert welke Sterren een aspect maken met bepaalde punten in jouw geboortehoroscoop. Déze Sterren die bij je geboorte een aspect maakten met één van de belangrijkste punten in je Horoscoop gelden voor jou als zéér bijzondere “spiegeltjes”. De Sterrentaal is niet bedoeld om de mens op fatalistische wijze een toekomst te voorspellen (de mens creëert zijn toekomst zelf en is in staat wijzigingen in het “verloop” aan te brengen) maar om hem een spiegel voor te houden van zijn diepstliggende overtuigingen en de daarmee gepaard gaande problematieken... teneinde ze een oplossing te geven. Een toekomst ligt slechts “vast” voor zombies en fatalisten, niet voor bewustlevende mensen die zelf aan het Hoofd van hun leven staan. De Sterrentaal is bedoeld om de mens te helpen bevrijden uit het Web waarin hij zich mogelijk al zolang gevangen houdt. Door het kijken naar en het begrijpen van de Sterrentaal kan hij op een snellere, efficiëntere wijze aan zijn evolutie werken. Omdat er in de geschiedenis -op een enkel meestal fatalistisch zinnetje na- geen enkele uitgebreide, ernstige informatie over deze Sterren bestaat voor de mens die wil werken aan zijn evolutie, heeft de auteur haar oor te luisteren gelegd bij de 231 voor de mens belangrijkste Sterren, om hun symbolische betekenis, hun echte aard te kennen en hun boodschap aan de mens mee te delen. Over de psychologie van de sterren en synchroniciteit. Deze Sterren blijken betrouwbare, vaste bakens te zijn die de mens helpen zijn Weg te vinden naar waarheid en geluk. Sterren spreken niet met woorden ; toch zeggen zij zoveel over zichzelf en over deze mensen met wie zij een zekere verwantschap bezitten. Alles is energie. Elk stoffelijk element heeft een bepaalde “eigenheid, geaardheid”. Zo ook de sterren. Een stoffelijke verschijningsvorm die gedragen en gevormd wordt door een innerlijke psychologische, dynamische zijns-aard. De auteur haalt deze psychologische betekenis van de sterren naar boven. Hier bewegen we ons op een niveau dat onder het louter stoffelijk waarneembare ligt. Die rijke prachtige sterrenhemel heeft ons nog zoveel méér te zeggen dan alleen maar datgene wat ‘het oog’ ziet. Christiane Beerlandt bezit de gave om diep in al wat leeft door te dringen en vanuit haar wijsheid voor de mensheid nuttige informatie weer te geven. Ook in dit werk betreedt zij onontgonnen terrein en reikt zij authentieke teksten aan van onschatbare waarde voor astroloog, psycholoog en leek.
Verschenen in
Genre
Religie & Spiritualiteit
Aantal pagina’s
560
Laatste editie
22 juli 1998
Uitgeverij
Beerlandt Publications
ISBN
9789075849141

Steun je favoriete boekhandel

Bestel je boeken op Hebban bij Libris of Blz. en steun een boekhandel bij jou in de buurt. Vanaf €15,- gratis bezorgd.

Bestel het boek bij Libris vanaf 35,00
Bestel het boek bij Blz. vanaf 35,00
bestellen
bestellen
bestellen
Proxisbestellen
Boeken.combestellen

  Klik hier voor een overzicht van alle aanbieders

Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic