Op afkomst afgewezen

, , ,

0

Den Haag is een diverse stad: er wonen mensen met 140 verschillende etnische achtergronden. Daarnaast kent de stad een hoge werkloosheid, met name onder jongeren met een niet-westerse achtergrond. In hoeverre speelt discriminatie hierbij een rol?
Om dit te onderzoeken lieten we fictieve sollicitanten die alleen in etnische achtergrond verschilden reageren op bestaande vacatures. De vraag was of Hindoestaans-Nederlandse sollicitanten en Marokkaans-Nederlandse sollicitanten met een gelijkwaardig cv evenveel kans hadden op succes als autochtone sollicitanten. Nadat de omvang van discriminatie bij gelijkwaardige sollicitaties was vastgesteld, werd er aan de sollicitaties van de Hindoestaans-Nederlandse sollicitanten en van de Marokkaans-Nederlandse sollicitanten extra informatie toegevoegd. In de helft van de gevallen werd extra werkervaring en relevante cursussen toegevoegd, waarmee de sollicitanten met een niet-westerse achtergrond dus beter gekwalificeerd werden. In de andere helft van de gevallen werd in de sollicitatie expliciet opgenomen dat de sollicitant met niet-westerse achtergrond zich identificeerde als Nederlander en zich sterk betrokken voelde bij Nederland. Deze toevoegingen dienden om te achterhalen of vooral associaties van risico's voor werkgevers reden zijn achter discriminatie op de arbeidsmarkt, of dat het vooral gaat om de perceptie dat sollicitanten met een niet-westerse achtergrond sociaal en cultureel heel anders zijn.
Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de gemeente Den Haag.
Iris Andriessen (SCP) werkt bij de sector Onderwijs, Minderheden en Methoden en doet onderzoek op het terrein van discriminatie en integratie van migranten in de Nederlandse samenleving.
Barbara van der Ent studeerde sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ten tijde van het onderzoek deed zij een onderzoeksmaster sociale wetenschappen. Manu van der Linden heeft een master Vraagstukken van Beleid en Organisatie (sociologie) behaald aan de Universiteit Utrecht. Guido Dekker heeft een master Arbeid en Organisatie sociologie behaald aan de Universiteit van Amsterdam. Ten tijde van het onderzoek waren allen als stagiair verbonden aan het SCP.
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Aantal pagina’s
73
Laatste editie
17 juni 2015
Uitgeverij
Sociaal En Cultureel Planbureau
ISBN
9789037707465

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic