Orientatie op geschiedenis

0

"Geschiedenisonderwijs wordt in Nederland sinds enige tijd aangeboden in tien tijdvakken.
De kern van de leerstof ligt vast in ?kenmerkende aspecten? van elk tijdvak, bijvoorbeeld feodaliteit voor de vroege middeleeuwen of industrialisatie voor de negentiende eeuw. In totaal komen negenenveertig kenmerkende aspecten aan de orde. Samen vormen zij de ori?nterende basiskennis voor de geschiedenislessen.
In dit boek worden alle kenmerkende aspecten, verdeeld over tien hoofdstukken ? ??n tijdvak per hoofdstuk ? voor de vakdocent op heldere en overzichtelijke wijze besproken. Daarnaast zijn er voorbeelden van gebeurtenissen, personen en documenten. Aan de hand daarvan kan een onderwerp worden ingeleid of toegelicht. Ten slotte worden bij elk onderwerp ?Vragen van betekenis? geformuleerd: zaken die te denken geven en die een goed aanknopingspunt bieden voor een gesprek met leerlingen over de zin en betekenis van thema?s in de geschiedenis.
Met deze ingredi?nten is dit boek een onmisbaar studieboek voor de toekomstige geschiedenisleraar en een handig naslagwerk voor de zittende leraar die zijn weg zoekt in het nieuwe lesprogramma.
Over de redactie
Marcel van Riessen is vakdidacticus geschiedenis aan de lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam. Frits Rovers is hoofd van de vakgroep
geschiedenis en aardrijkskunde aan de lerarenopleiding van de Hogeschool van Amsterdam. Arie Wilschut is hoofddocent geschiedenis aan de Hogeschool van Amsterdam en stafmedewerker van het Instituut voor Geschiedenisdidactiek.
"
Verschenen in
Genre
Geschiedenis & Politiek
Aantal pagina’s
504
Laatste editie
12 april 2008
Uitgeverij
Koninklijke Van Gorcum b.v.
ISBN
9789023244097
Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic