Proeftuin Rotterdam

0

Iedereen kent Rotterdam als een van 's werelds grootste havensteden: bloeiend, dynamisch en economisch van onschatbare betekenis. Maar het is ook een stad met een hoge werkloosheid en grote sociale problemen. Waarom is het achtereenvolgende stadsbestuurders niet gelukt die terug te dringen?

In 1989 ging in Rotterdam een project van start ter verbetering van de leefbaarheid: bewoners kregen gratis bezems en er kwamen groetzones en straatagenda's. In feite was het maar een van de vele operaties waarmee men sociale problemen probeerde te bestrijden. Toch bleef Rotterdam rangaanvoerder op de lijst van sociale zorgen.

Proeftuin Rotterdam gaat over het succes en de tekortkomingen van de bestuurlijke experimenten. Typisch Rotterdamse kenmerken komen daarbij aan de orde, zoals de sterk ontwikkelde haven en industrie en de langdurige en grote invloed van de PvdA. Ongeacht hun signatuur stond bij alle Rotterdamse stadsbesturen tussen 1975 en 2005 het idee van maakbaarheid voorop, wat nogal eens leidde tot het tegengestelde van werd beoogd. Wel wist de stad het imago van saaie en functionele werkstad van zich af te schudden.

Over de auteur(s):
Els van den Bent werkte tot 2006 als archivaris bij het Gemeentearchief Rotterdam. Van haar hand verscheen onder meer het gedenkboek Gepokt en gemazeld over de Haagse GG en GD en ze schreef (als coauteur) Mijdrecht, meer dan veen alleen, dat verscheen ter gelegenheid van het negenhonderdjarig bestaan van Mijdrecht.
Verschenen in
Genre
Geschiedenis & Politiek
Aantal pagina’s
352
Laatste editie
08 december 2011
Uitgeverij
Boom
ISBN
9789461052797
Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic