Regionaal besef in het Noorden

0

Groninger Historische Reeks, 24

Noord-Nederland en regionaal besef. Heeft ÔNederland boven ZwolleÕ een eigen identiteit of overheerst Ôde oeroude en toch zoo frissche verscheidenheidÕ van Friesland, Drenthe en Groningen? Nog niet zo lang geleden werd aan elke Noord-Nederlander een eigen provinciale identiteit toegeschreven. Maar waar komt deze verscheidenheid vandaan en waar bestaat ze uit? Zijn er echte verschillen of werden ze gevormd in de hoofden van hen die er over dachten? Wie zijn dragers van dit regionale besef? Versterkte vertrek uit de vertrouwde omgeving soms dit regionale gevoel?

Regionale identiteit is een actueel thema. In het Europa zonder nationale grenzen en in een wereld waar informatie sneller rond gaat dan in een dorp, blijft de directe omgeving voor veel mensen een vast en waardevol referentiepunt. Een hierop gebaseerd regionaal besef vermengt zich met een nationale of Europese identiteit. Waar en wanneer gebeurt dit probleemloos? Dat is vraagstuk waarop de geschiedschrijving een interessant perspectief werpt.

In deze bundel zijn zes essays opgenomen over het regionale besef onder Drenten, Friezen en Groningers. De twintigste eeuw staat daarbij centraal. Aan de orde komen de rol van culturele elites en Groningse studenten die het regionale besef mede vorm gaven, de rol van migranten die in Ôden vreemdeÕ de streekcultuur en -taal hoog hielden, alsmede onderzoek naar het 'streekeigene' in vorm, aard en taal.

Verschenen in
Genre
Geschiedenis & Politiek
Aantal pagina’s
138
Laatste editie
16 april 2003
Uitgeverij
Koninklijke Van Gorcum b.v.
ISBN
9789023239109
Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic