Samenvatting van Overheid en onderwijsbestel

0

De overheid is verantwoordelijk voor een samenhangend en goed functionerend onderwijsstelsel. Dit is een samenvatting van de studie (tevens proefschrift) die gaat over de wijze waarop de overheid in de periode 1990-2010 invulling heeft gegeven aan die verantwoordelijkheid. In het onderzoek staat de beleidsvorming rond vier kenmerken van het Nederlandse onderwijsstelsel centraal: de vrijheid van onderwijs (artikel 23 GW), de verhouding tussen regulier en speciaal onderwijs, het vroege selectiemoment bij de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs, en de positie en functie van het middelbaar beroepsonderwijs.
Het onderzoek laat zien hoe de overheid in de afgelopen twintig jaar verscheidene keren van koers veranderde en hoe moeizaam de verschillende beleidsvormingsprocessen verliepen. De invloed van de talrijke instanties en organisaties in de beleidsarena veranderde ingrijpend. Er kwamen nieuwe spelers bij; andere zagen hun invloed op het overheidsbeleid afnemen. De resultaten van twintig jaar beleidsvorming rond het onderwijsstelsel komen eveneens aan de orde. Daaruit blijkt dat alle beleidsinspanningen uiteindelijk vaak weinig opleverden en dat soms zelfs het tegenovergestelde werd bereikt van wat werd beoogd.
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Aantal pagina’s
44
Laatste editie
30 november 2011
Uitgeverij
Sociaal En Cultureel Planbureau
ISBN
9789037705904
Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic