Spiegelpaleizen

0

Toen West-Europa zich nog in het centrum van het politiek-economische wereldsysteem bevond en zichzelf daardoor als referentiepunt voor de mondiale cultuur zag, hoefde het zich niet te verdiepen in de vraag: "Hoe kijken de ‘anderen’ naar ons?" Met de verschuivende machtsverhoudingen zijn evenwel veel van de vroegere vanzelfsprekendheden verdampt.

Hoe de leiders van de Volksrepubliek China ons evalueren, of hoe de islami(s)tische wereld ons definieert, doet er wel degelijk toe, zij het om uiteenlopende redenen. In een multipolaire wereld hebben wij niet langer het alleenrecht de anderen een plaats te geven maar worden wij zelf een rol toegemeten. Het gevaar is reëel dat we terugvallen op een loopgravenidentiteit en de ‘anderen’ als vijanden bestempelen, omdat die onze belangen belagen. Dat een aantal van deze belangen helemaal niet te rechtvaardigen vallen, of dat er geen redenen zijn om er een monopolie op te eisen, wordt al eens uit het oog verloren.

Bij dit alles wordt het cliché over ‘de anderen’ niet geschuwd en gaan we eerder af op percepties dan op de werkelijkheid. In dit boek wordt gepleit voor een genuanceerde benadering van de problematiek van het benoemen en benoemd te worden. Tevens wordt gepoogd om het proces ervan een solidere basis te verschaffen, los van de retoriek, maar refererend aan bredere machtsrelaties.

Spiegelpaleizen is één pleidooi tegen de verschraling van het denken rond identiteit die al te vaak gezien wordt als vastomlijnd en statisch in de tijd. Vandaar dat ook de structuur ervan eerder lijkt op een wandeling met wisselende perspectieven dan wel op een rit over de autosnelweg van dat ene gelijk.

Met Spiegelpaleizen schreef Ruddy Doom een erudiete en kritische reflectie voor een breed en divers publiek met belangstelling voor politiek, politieke retoriek, media en communicatie, filosofie, culturele antropologie, de ontwikkelingsproblematiek en hoe dit alles zich in een mondiale context tot elkaar verhoudt en met elkaar verweven is.

Ruddy Doom (°1947) is als hoogleraar verbonden aan de UGent, en werkt aan de ‘Vakgroep Studie van de Derde Wereld’. Zijn voornaamste onderzoeksterrein betreft politieke conflicten in het Globale Zuiden. Recent publiceerde hij Politics of Identity and Economics of Conflict in the Great Lakes Region (2000) (Ed); Klaagzang op de Gele Rivier (2005) en Conflict en ontwikkeling: overleven in de grensgebieden van de globalisering (2008) (Ed).

Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Aantal pagina’s
233
Laatste editie
23 oktober 2010
Uitgeverij
Academic & Scientific publishers
ISBN
9789054877646

Steun je favoriete boekhandel

Bestel je boeken op Hebban bij Libris of Blz. en steun een boekhandel bij jou in de buurt. Vanaf €15,- gratis bezorgd.

Bestel het boek bij Libris vanaf 30,00
Bestel het boek bij Blz. vanaf 30,00
bestellen
bestellen
bestellen
Boeken.combestellen
Proxisbestellen

  Klik hier voor een overzicht van alle aanbieders

Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic