Stadswijk in verandering

, ,

0

Stadsvernieuwing komt ingrijpend tussen in de stedelijke ruimte, waarbij de effecten zich niet beperken tot de stenen maar ook op de mensen die er wonen. Deze tussenkomsten vertrekken immers vanuit bepaalde impliciete en expliciete opvattingen over stedelijkheid en gemeenschapsvorming die niet noodzakelijk overeenkomen met de opvattingen en praktijken die bewoners zelf ontwikkeld hebben. Om deze tussenkomsten beter te laten aansluiten bij hoe er feitelijk wordt samengeleefd in de stad, dient men de omgeving eerst te leren lezen tussen stenen en mensen. In dit boek worden de rol en de betekenis van sociaal-culturele tussenkomsten in relatie tot processen van gemeenschapsvorming in een veranderende stad bestudeerd. De ervaringen en resultaten van een actieonderzoek in Ledeberg als veranderende stadswijk in Gent vormen de basis om stil te staan bij de manier waarop sociaal-culturele tussenkomsten zich verhouden tot bestaande processen van gemeen schapsvorming in een veranderende stad, welke mogelijke rollen sociaal-cultureel werkers kunnen innemen binnen de veranderende stad, en of er sprake kan zijn van een verander(en)de positie van het sociaal-cultureel werk in de stad. Beleidsmakers en beroepskrachten die vanuit een betrokkenheid op stads vernieuwing of andere veranderingsprocessen de maatschappelijke meerwaarde van hun sociaal-culturele interventies willen verzekeren, kunnen zich door de inzichten uit dit boek laten inspireren.
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Aantal pagina’s
255
Laatste editie
03 juli 2015
Uitgeverij
Academia Press
ISBN
9789038221434

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic