Taal, attitude en onderwijs in brussel

, ,

0

Deze bundel artikelen geeft een overzicht van de onderzoeksactiviteiten rond het aspect taal zoals die bij het begin van de eenentwintigste eeuw worden gevoerd. Het is interessant hierbij na te gaan in welke mate de onderzoeksfocus zich in de loop der jaren heeft verplaatst. Vijfentwintig jaar geleden lag de nadruk veel meer op de relatie tussen dialect en standaardtaal terwijl nu de aandacht ligt op taalonderwijs en meertaligheid. Deze verschuiving sluit uiteraard aan bij de enorme evolutie die Europa en ook Brussel hebben doorgemaakt. Niet het aanleren van één of zelfs twee vreemde talen is belangrijk maar wel het aanleren van zoveel mogelijk talen … Niet tweetaligheid is vandaag belangrijk, wel meertaligheid...!
Talen leren en taalvaardigheid plaatsen zich hiermee op de voorgrond en bijgevolg wordt het taalonderwijs een van de belangrijkste aspecten van het taalbeleid in Brussel tijdens de komende jaren. Het is zeker van belang deze evolutie met open vizier te analyseren en er profijt uit te halen.
De tijden waarbij Nederlandstaligen en Franstaligen elkaar in de haren vlogen zijn voorbij. Wat daarvan nu nog rest zijn achterhoedegevechten gevoerd met achterhaalde argumenten.
Deze bundel toont aan dat de studie van vreemdetaalverwerving en meertaligheid in het onderwijs een materie is die grote aandacht verdient en belangrijke gevolgen heeft voor de menselijke ontwikkeling in het algemeen en voor de Europese burger in het bijzonder. Brussel kan en moet hierbij een voortrekkersrol spelen. Het Centrum voor de Interdisciplinaire Studie van Brussel doet dit al meer dan vijfentwintig jaar en illustreert op deze wijze de rijkdom van een van de meest fascinerende en boeiende meertalige steden: Brussel.
Genre
Geschiedenis & Politiek
Uitgeverij
Academic & Scientific publishers
ISBN
9789054873679
Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic