The future is yours!

0

In zijn oratie (Oratie Psychologie van donderdag 28 juni 2007) gaat Sako Visser in op de ontwikkelingen in de postdoctorale opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog met de nadruk op evidience based werken wat betreft behandeling en diagnostiek. Hij besteedt daarbij aandacht aan de scheve verhouding tussen de grote aantallen (klinisch) psychologen die afstuderen en het beperkte aantal opleidingsplaatsen binnen de gezondheidszorgopleiding. De beroepsgroep is aan zichzelf verplicht hier een oplossing voor te creëren. Verder gaat Visser in op de ontwikkelingen binnen de Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ) en de positie van de gezondheidszorgpsycholoog daarbinnen. Hij staat vooral stil bij het feit dat de GGZ zal opgaan in de gehele algemene gezondheidszorg en de ontwikkeling van de eerstelijnsgezondheidszorg. In relatie hiermee geeft hij ook een toelichting op het onderzoek naar somatische klachten en psychische stoornissen, en de GGZ in de eerst lijn. Visser sluit af met zijn ambities als hoofdopleider postdoctorale beroepsopleiding gezondheidszorgpsycholoog.
Prof. dr. S. Visser is hoogleraar op de bijzondere leerstoel De Beroepsopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog aan de Universiteit van Amsterdam
Verschenen in
Genre
Gezondheid & Psychologie
Aantal pagina’s
28
Laatste editie
11 september 2011
Uitgeverij
Vossiuspers
ISBN
9789048508648

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic