Toekomstverkenning vrijwillige inzet 2015

,

0

Hoeveel vrijwilligers zijn er in 2015 te ver wachten, welke grote problemen zien vrijwilligersorganisaties op zich af komen en wat kan de overheid doen om
de vrijwillige inzet van burgers te stimuleren?
Dit zijn centrale vragen in deze toekomst verkenning die door het SCP is gemaakt in opdracht van het ministerie van VWS en die wordt geschraagd door
acht achtergrondstudies van externe auteurs.
Behalve statistische prognoses bevat deze verkenning ook beschrijvingen van organisatorische veranderin- gen en nieuwe vrijwillige initiatieven.
Er is de komende jaren geen afname van het vrijwil- ligerswerk te ver wachten. Sociale en culturele trends hebben geen dwingende gevolgen voor de vrijwillige inzet, maar scheppen wel nieuwe voor waarden. Veel zal af hangen van wat vrijwilligersorganisaties zelf ondernemen om mensen te wer ven en aan zich te binden. Daarnaast is meer maatschappelijke inzet te verwachten vanuit de overheid en het bedrijfsleven, maar dat zal niet altijd vrijwillige inzet zijn.
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Aantal pagina’s
120
Laatste editie
29 juni 2007
Uitgeverij
Sociaal En Cultureel Planbureau
ISBN
9789037703115
Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic