Trouw aan jezelf

0

Militairen kunnen voor gecompliceerde morele keuzes geplaatst worden met grote gevolgen. Ook vervullen zij op moreel vlak een voorbeeldfunctie. Hoe ontwikkelt zich het morele besef van militairen?

Het belangrijkste is dat moreel besef groeit door levenservaring en door  samenleven met anderen. In de krijgsmacht waar intensief wordt samengewerkt geldt dat zeker. Tijdens trainingen en voorbereidingen worden situaties geoefend waarin morele dilemma's spelen. Daarnaast krijgt morele vorming ook specifiek aandacht. Dit gebeurt door de Geestelijke Verzorging die onder andere vanwege deze functie een speciale plaats inneemt binnen de krijgsmacht. Over die speciale functie ging het in het boek 'Naar eer en geweten' (2012).

Dit boek gaat over de praktijk van de morele vorming. Naast uitgebreide casuïstiek zijn ook modellen voor de praktijk van morele vorming te vinden. In vier artikelen wordt aan het volgende aandacht besteed:
* Dr. Natasja Rietveld beschrijft op basis van haar onderzoek bij veteranen hoe het moreel besef bij militairen zich ontwikkelt en waar specifieke morele vorming zich op zou moeten richten.
* Dr. Pieter Vos acht de deugdethiek geschikt om aan te sluiten bij de karaktervorming van militairen. Op basis van deugden komt hij tot een model dat bij begeleiding gebruikt kan worden.
* Dr. Fred van Iersel gaat in een case-study in op de interactie tussen de militair en de Geestelijke Verzorger en laat de verschillende aspecten van begeleiding in moreel opzicht uitkomen.
* Drs. Jan-Hein Mooren richt zich op het morele gehalte van groepen en laat zien op welke manieren ontsporend groepsgedrag voorkomen kan worden.
Dit praktijkboek verschaft inzicht in het proces van morele vorming van militairen waarin voor de Geestelijke Verzorging een belangrijke taak is weggelegd. Evenzeer wordt beoogd een intensieve samenwerking met disciplines binnen en buiten Defensie te versterken. Wanneer we veel verlangen van militairen hebben zij ook recht op adequate en zorgvuldige ondersteuning. Zeker waar het gaat om moreel besef dat zowel zeer persoonlijk is, alsook verbonden met familie, traditie, land, levensbeschouwing en geloof.

Dit boek is uitgegeven in opdracht van de Hoofden van Dienst van de Geestelijke Verzorging in de Krijgsmacht.
Verschenen in
Genre
Geschiedenis & Politiek
Aantal pagina’s
212
Laatste editie
08 oktober 2013
Uitgeverij
Uitgeverij Damon B.V.
ISBN
9789460361555
Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic