Tussen interactie en autonomie

0

Hoewel het een essentieel onderdeel vormt van het Brussels model werd naar de verhouding tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeenten nog maar weinig wetenschappelijk onderzoek verricht. De financiële stromen tussen beide overheden zijn belangrijk. Het beleid dat beide overheden in relatie met elkaar voeren verdiende ook een aparte analyse. De financieel-politieke verhouding tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Brusselse gemeenten vormde dan ook het onderwerp van deze studie. Op basis van onuitgegeven en uitgegeven documenten van de betrokken overheden, van verenigingen, instellingen en drukkingsgroepen, aangevuld met interviews, werd een analyse gemaakt van deze verhouding.
Deze studie gaat niet alleen in op de typologie, de omvang en het gewicht van de financiële stromen tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeenten. Er werd ook nagegaan welk beleid het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeenten trachtten te ontwikkelen in verhouding tot elkaar. Per fonds of toelage werd dan ook het beleid met de eraan gekoppelde problemen en conflicten onderzocht. Het laatste, transversale, hoofdstuk gaat in op het algemene beleid en de problemen die zich hierbij voordeden.
Genre
Geschiedenis & Politiek
Uitgeverij
Academic & Scientific publishers
ISBN
9789054873655
Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic