Uit de armoede werken

0

Zijn mensen die in 2004 behoorden tot een huishouden met een laag inkomen, drie jaar later nog steeds arm? Dit rapport laat zien wat de kansen op uitstroom uit armoede zijn en welke factoren bepalen of men boven de lage-inkomensgrens uit komt. Gaat het uitsluitend om het vinden van werk of spelen ook andere zaken, zoals een wijziging in de samenstelling van het gezin, een rol? En wat zijn de redenen dat mensen niet naar werk zoeken om op die manier uit de armoede te raken? Heeft dat te maken met gezondheidsproblemen, met slechtere arbeidsmarktkansen waardoor men ontmoedigd raakt, of met bepaalde opvattingen over werk en werkloosheid? Het rapport laat zien dat betaald werk niet per definitie het einde van de armoede betekent. Gelukkig blijkt echter ook dat, als men uit de armoede uitstroomt, dit in veruit de meeste gevallen gepaard gaat met het vinden van (meer uren) betaald werk.
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Aantal pagina’s
84
Laatste editie
11 september 2010
Uitgeverij
Sociaal En Cultureel Planbureau
ISBN
9789037705195
Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic