Van Anciaux tot Zijlstra

0

Het bevorderen van de cultuurparticipatie was in de periode 1999-2009 een belangrijke doelstelling van het cultuurbeleid in Nederland en Vlaanderen. Dit boek vergelijkt de aanpak en de resultaten van dat beleid aan beide zijden van de grens. Aan de orde komen vier paden die vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw zijn bewandeld om de belangstelling van de burger voor cultuur te stimuleren: het bevorderen van emancipatie en cultuurspreiding door ondersteuning van het sociaal-cultureel werk, de uitbouw van een goed gespreide en laagdrempelige culturele infrastructuur, de vernieuwing van het cultuuraanbod en het slechten van de drempels voor participatie door de culturele competenties te verhogen en de prijs van cultuur te verlagen.

Quirine van der Hoeven is werkzaam bij de directie Kunsten van het ministerie van OCW, waar ze zich bezighoudt met beleidsontwikkeling op het gebied van architectuur, creatieve industrie en ondernemerschap. In 2005 publiceerde zij bij het SCP dat diende als basis voor dit onderzoek.
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Aantal pagina’s
490
Laatste editie
14 februari 2012
Uitgeverij
Sociaal En Cultureel Planbureau
ISBN
9789037705836
Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic