Verboden voor onbevoegden. Naar lokale netwerken voor meer participatie aan cultuur, jeugdwerk en sport

,

0

De auteurs onderzochten lokale netwerken die opgezet worden ter bevordering van de participatie vanmensen in armoede aan cultuur, jeugdwerk en sport in Vlaanderen. Welke netwerken worden idealiter gevormd en welke pogingen zien we ontstaan? Waarop stranden zij of welke formules blijken succesvol overeind te blijven? Welke functie wordt eraan verbonden? Welke instrumenten zetten zij in om de opdracht te vervullen? In dit onderzoek laten de auteurs zich gidsen door de visie van beleidsmakers, maar ook door die van de doelgroep. Welke invulling moet er volgens hen gegeven worden aan vrije tijd? Welke drempels bemoeilijken het participeren aan de verschillende activiteiten? Is er voldoende inspraak voor iedereen? Dit boek biedt inspiratie aan gemeenten en steden bij de eerste stappen naar een lokaal netwerk. Vooral wie overweegt een lokaal netwerk op te zetten of voor wie ervan overtuigd is dat iedereen recht heeft op vrije tijd kan dit boek een kapstok zijn.
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Aantal pagina’s
120
Laatste editie
15 april 2009
Uitgeverij
Uitgeverij Acco C.V.
ISBN
9789033474828
Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic