Verdrag inzake de rechten van het kind

0

De inwerkingtreding van het VN-verdrag inzake de Rechten van het Kind in België {begin 1992) en in Nederland {vooQaar 1995) hebben de belangstelling voor deze publicatie sterk doen toenemen en maakte zo een nieuwe druk noodzakelijk. De auteur heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om ze aan te passen aan de voortdurende en snelle evolutie van het gedachtengoed i. v.m. de positie van kinderen. Op een aantal punten zijn verbeteringen aangebracht in de inhoud en de structuur van het boek. Ook zijn, in vergelijking met de vorige uitgaven, meer voorbeelden opgenomen. De bijzondere aandacht voor het toezichtsmechanisme werd nog aangescherpt. De mogelijke toepassingen van het Verdrag in een aantal maatschappelijke sectoren werd verder uitgebreid. Bovendien werd een extra hoofdstuk omtrent kinderrechten in Europa toegevoegd. Ongetwijfeld zijn hierdoor de toegankelijkheid en de didactische mogelijkheden van dit werk nog verhoogd en wordt deze editie bij uitstek geschikt voor vorming en opleiding en voor wie verder wil kijken dan 'regels'. Het boek bevat ook de officiële Nederlandse vertaling van de Verdragtekst en een samenvatting van de belangrijkste bepalingen.
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Laatste editie
13 oktober 1997
Uitgeverij
Garant Uitgevers
ISBN
9789053506448 , 9789044110661

Steun je favoriete boekhandel

Bestel je boeken op Hebban bij Libris of Blz. en steun een boekhandel bij jou in de buurt. Vanaf €15,- gratis bezorgd.

Bestel het boek bij Libris vanaf 20,00
Bestel het boek bij Blz. vanaf 20,00
bestellen

  Klik hier voor een overzicht van alle aanbieders

Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic