Vertrouwen in de rechtspraak nader onderzocht

,

0

Neemt het vertrouwen in de rechtspraak in Nederland af? Wat zijn de belang- rijkste achtergronden van verschillen in vertrouwen tussen mensen? In hoe- verre bieden die individuele achtergronden en (het nieuws over)toestanden in de rechtspraak een verklaring voor veranderingen in het vertrouwen? Drie vragen waarop in deze publicatie antwoorden worden gezocht met behulp van een grote hoeveelheid enquêtegegevens uit diverse bronnen. Er wordt gebruik gemaakt van grote landelijke onderzoeken, maar ook van een speciale steek- proef uit achterstandswijken en van een drietal peilingen van vertrouwen van dezelfde mensen in de periode april-december 2005, toen de justitiële affaire van de Schiedamse parkmoord speelde.
Conclusies zijn onder andere dat er geen dalende trend in het vertrouwen in de rechtspraak is, het vertrouwen sterk samenhangt met het vertrouwen in andere instituties, achterstandswijken slechts beperkt afwijken en schandalen waarschijnlijk slechts op korte termijn een negatief effect hebben.
Deze publicatie is een vervolg op de SCP-studie Vertrouwen in de rechtspraak;
theoretische en empirische verkenningen voor een monitor, die het Sociaal en Cultureel Planbureau in 2004 uitbracht op verzoek van de Raad voor de rechtspraak.
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Aantal pagina’s
58
Laatste editie
24 juli 2007
Uitgeverij
Sociaal En Cultureel Planbureau
ISBN
9789037703184
Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic