Verzorgd uit de bijstand

,

0

In de afgelopen decennia verschoof de nadruk in de bijstand van inkomens- ondersteuning naar de re-integratie naar werk. Daarbij werden de plichten die tegenover de uitkeringsrechten staan steeds centraler gesteld. Zo is recent voorgesteld de taaleis in de Wet werk en bijstand (WWB) aan te scherpen. Ook zijn er onlangs voorstellen gedaan om bijstandsontvangers op hun uitkering te korten wanneer zij niet op tijd of onverzorgd op een verplicht sollicitatie- gesprek verschijnen. Deze voorstellen waren voor het SCP de reden deze verkennende studie uit te voeren. Voor dit onderzoek interviewden de onder- zoekers klantmanagers van gemeentelijke sociale diensten en werkgevers die mensen uit de bijstand in dienst hebben genomen. Op basis daarvan geeft dit rapport een beeld van de aard en de achtergronden van de problemen op het gebied van gedrag, uiterlijk en taal bij bijstandsontvangers die richting werk begeleid worden. Daarnaast geeft deze studie inzicht in hoe klantmanagers omgaan met deze complexe problematiek. Welke mogelijkheden zien zij om hun cli?nten op dit punt bij te sturen, en is het zinvol sancties op te leggen om hen 'verzorgd uit de bijstand' te krijgen?
Dr. Patricia van Echtelt is wetenschappelijker medewerker bij de onderzoeks- groep Arbeid, Inkomen en Sociale Zekerheid van het SCP. Haar onderzoeks-interesses liggen op het terrein van arbeidsdeelname en sociale zekerheid.
Dr. Maurice Guiaux werkte tot voor kort als wetenschappelijk medewerker bij dezelfde onderzoeksgroep. Hij houdt zich bezig met de thema's armoede en sociale uitsluiting en de re-integratie van bijstandsontvangers.
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Laatste editie
29 augustus 2012
Uitgeverij
Sociaal En Cultureel Planbureau
ISBN
9789037706147
Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic