Voorbij de retoriek

, ,

0

Jacques Delors gaf de Europese interne markt in 1992 een drieledige doelstelling mee: concurrentie, samenwerking en solidariteit. Bij de opbouw van de Europese Unie is voortvarend gewerkt aan het liberaliseren van de kapitaalmarkt en het slechten van de grenzen. De verdieping van de politieke samenwerking en de uitbouw van de solidariteitsgedachte hinkten erachteraan. De financiële crisis heeft schrijnend aan het licht gebracht dat het te voeren economisch beleid in belangrijke mate door de financiële markten wordt bepaald.

Is het mogelijk een sociaal Europa te organiseren dat het vertrouwen van zowel kansarme als kansrijke burgers heeft, in de rijke evenals armere EU-landen? Of ondermijnt het huidige economische en monetaire beleid juist de solidariteit waarop de nationale verzorgingsstaten zijn gebouwd?

VOORBIJ DE RETORIEK. SOCIAAL EUROPA VANUIT TWAALF INVALSHOEKEN is een kritische analyse van de voorbije decennia, waarin het opbouwen van een sociaal Europa is achtergebleven bij het marktgerichte Europa. Wat zijn de oorzaken, de gevolgen en de oplossingen? En vooral: hoe zorgen we ervoor dat sociaal Europa nu wel vorm krijgt?

Met bijdragen van:

Lodewijk Asscher
Kathalijne Buitenweg
Rob Buitenweg
Marjolijn Bulk
Ieke van den Burg
Jan Cremers
René Cuperus
Michiel Emmelkamp
Camiel Hamans
Mijke Houwerzijl
Ad Melkert
Catelene Passchier
Paul Tang
Frank Vandenbroucke
Jan Marinus Wiersma
Rik Wisselink
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Laatste editie
25 april 2016
Uitgeverij
Uitgeverij Van Gennep B.V.
ISBN
9789461643285

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic