Welvaart in Nederland 2014

0

In deze tweede editie van Welvaart in Nederland worden de meest actuele landelijke en regionale cijfers gepresenteerd over inkomens, vermogens en bestedingen van huishoudens. Waar mogelijk komen lange trends van deze aspecten van welvaart aan bod. Ook wordt ingegaan op de economische verwachtingen van consumenten en de druk van de inkomstenbelasting op het inkomen. Daarnaast zijn de groepen aan de onderkant en de bovenkant van de welvaartsladder in kaart gebracht.

Speciale aandacht is er in deze editie voor het (pensioen)inkomen van ouderen, de inkomensontwikkeling van zelfstandigen met en zonder personeel en de koopkrachtontwikkeling van werknemers in de verschillende bedrijfstakken. Verder is onderzocht wie er het meest profijt hebben gehad van de verschillende toeslagregelingen.
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Aantal pagina’s
50
Laatste editie
26 juni 2014
Uitgeverij
Centraal Bureau voor de Statistiek
ISBN
9789035717671

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic