Beste Boek voor Jongeren

Het Beste Boek voor Jongeren wordt ieder jaar uitgereikt om de aandacht van jongeren in de leeftijdscategorie 15 tot en met 18 jaar te vestigen op goede en leuke boeken. De prijs bekroont boeken van hoge kwaliteit die aansluiten bij de belevingswereld van jongeren en zo zorgen voor meer leesplezier in twee categorieën: oorspronkelijk Nederlandstalig en vertaald.

Bekijk de winnaars van 2021

De genomineerden

CATEGORIE OORSPRONKELIJK NEDERLANDSTALIG

CATEGORIE VERTAALD

De Boekenweek van Jongeren wordt mogelijk gemaakt door:

stichting lezen schrijverscentrale nbd biblion malmberg cjp letterenfonds kb de versterking fonds21

FACEBOOK INSTAGRAM TWITTER YOUTUBE FLICKR SPOTIFY HEBBAN
HEBBAN