Meer dan 5,6 miljoen beoordelingen en recensies Organiseer de boeken die je wilt lezen of gelezen hebt Het laatste boekennieuws Word gratis lid
×

Harland Awards 2022

Meedoen? Dit zijn de voorwaarden voor de editie van 2022.

Hoofdprijs: 500 euro (inclusief publicatievergoeding) + publicatie in ebundel + mogelijk ook publicatie als luisterboek (contract met luisterboekenuitgever)

Vier runners-up: publicatie in ebundel + mogelijk ook publicatie als luisterboek (contract met luisterboekenuitgever) + 50 euro publicatievergoeding

Lengte verhaal: max 7.500 woorden

Aantal: iedere auteur mag maximaal 2 verhalen indienen

Thema: vrij, binnen de speculatieve genres (fantasy, sciencefiction, horror en aanverwanten). In geval van twijfel over de geschiktheid beslist de Hebban Crew

Verhaal: het verhaal is in correct Nederlands geschreven, is nieuw (dus ook nog niet eerder voor een andere schrijfwedstrijd ingezonden) en nog niet eerder ergens gepubliceerd (online of in print)

Opmaak: kies een gangbaar, goed leesbaar lettertype en tekengrootte en dien in als .doc(x) of .rtf bestand. Illustraties en foto's in de tekst zijn niet toegestaan

Wie kan meedoen: iedereen met een verhaal dat aan deze voorwaarden voldoet

Wie kan niet meedoen: voorselecteurs, juryleden, Hebban Crewleden zijn uitgesloten van deelname

Deadline: zondag 2 oktober om 1 minuut voor middernacht

Inzenden: vanaf vrijdag 16 september via het formulier op Hebban, met het verhaal als tekstdocument bijgevoegd

Meerdere auteurs: twee of meer auteurs kunnen samen een verhaal schrijven en indienen. Dit geldt voor elk van de auteurs als één inzending. Een van de auteurs doet de inzending

Anonimiseren: om het verhaal anoniem te kunnen beoordelen, dient alle informatie in het verhaal die tot identificatie van de auteur kan leiden, verwijderd te worden. Herkent de organisatie, een voorselecteur of een jurylid toch de echte naam van de auteur, dan kan dit tot diskwalificatie leiden

Anoniem blijven: gedurende de looptijd van de wedstrijd dienen deelnemers te voorkomen dat hun identiteit aan een verhaal gekoppeld kan worden, op wat voor manier dan ook

Vragen: heb je vragen, mail dan naar harland@hebban.nl

Inschrijfgeld: 10 euro per verhaal (uiterlijk 5 oktober ontvangen) met vermelding van de verhaaltitel die in de bestandsnaam van het ingezonden verhaal staat. Heb je de mail met de betalingsgegevens niet ontvangen, mail dan naar harland@hebban.nl

Ontvangstbevestiging: na verzending van het inzendformulier ontvangt de indiener een ontvangstbevestiging, inclusief informatie over het overmaken van het deelnamegeld. Van de ontvangst van het deelnamegeld wordt niet opnieuw een ontvangstbevestiging gestuurd

Feedback: elk voorselectie- en jurylid schrijft een kort commentaar bij elk gelezen verhaal. De commentaren worden per verhaal gebundeld en zijn voor deelnemers beschikbaar na de bekendmaking van de uitslag. Over de uitslag en de jurycommentaren wordt niet gecommuniceerd

Publicatie: je geeft met inzending automatisch toestemming je verhaal te publiceren in een op Hebban gratis verkrijgbare epub (50 euro publicatievergoeding). Wil je niet dat je verhaal op deze manier gepubliceerd wordt, doe dan niet mee. De te publiceren verhalen worden niet geredigeerd

Auteursrecht: het auteursrecht blijft bij de individuele auteurs

Bekendmaking: de uitslag wordt in februari of maart 2023 bekendgemaakt en de ebundel met de top 5 wordt gepubliceerd op Hebban

Organisatie: de organisatie van de Harland Awards 2022 is in handen van de Hebban Crew in samenwerking met de Stichting Fantastische Genre

Onvoorzien: in alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de Hebban Crew