Meer dan 4,8 miljoen beoordelingen en recensies Organiseer de boeken die je wilt lezen of gelezen hebt Het laatste boekennieuws Word gratis lid
×

Hebban Thrillerprijs | Voorwaarden

Algemeen Reglement Hebban Thrillerprijs 2023

Dit reglement is opgesteld door de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek

ALGEMEEN

1. De Hebban Thrillerprijs 2023 is een lezersjuryprijs en de bekroning van de beste oorspronkelijk Nederlandstalige thriller van het jaar.

2. De Stichting CPNB heeft ten aanzien van de bekroningen en daarmee ten aanzien van de jureringsprocedure een exclusieve verantwoordelijkheid. De door de Stichting CPNB benoemde, onafhankelijke jury, bepaalt de winnaar uit een shortlist van vijf titels gekozen door een lezersjury bestaande uit minimaal honderd leden van Hebban. De longlist van 15 titels wordt bepaald door de redactie van Hebban uit de groslist van door uitgevers ingediende titels.

3. De winnaar van de Hebban Thrillerprijs ontvangt een award en een bedrag van € 2500, plus een promotiecampagne op Hebban en in de Hebban Boekenapp ter waarde van € 2500.

4. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of waarin geen overeenstemming kan worden bereikt over de hantering van dit reglement kan worden overlegd met de directeur van de Stichting CPNB. Een uitspraak van de directeur van de Stichting CPNB dienaangaande is bindend.

TE JUREREN TITELS

5. De uitgeverijen melden hun titels aan voor de selectieprocedure van de Hebban Thrillerprijs. Per aangemelde titel betaalt de uitgeverij een bijdrage van € 190,- (excl. BTW, leden van de GAU ontvangen een korting van € 95,- op het aanmeldbedrag. Let op: dit geldt voor Nederlands GAU lidmaatschap). Per titel stelt de uitgeverij een digitale versie in epub en drie fysieke exemplaren van het boek beschikbaar. Tevens wordt per titel die een nominatie of prijs ontvangt t.z.t. de volgende bijdrage gevraagd:

  • Nominatie longlist: geen bijdrage
  • Nominatie shortlist: € 500* (excl. BTW) + 10 fysieke exemplaren van het boek
  • Winnaar Hebban Thrillerprijs: € 2.000 (excl. BTW)

*Voor de betaalde bijdrage wordt een boek voor minimaal dezelfde waarde onder de aandacht gebracht op Hebban.nl.

6. Naast de door uitgeverijen ingediende boeken, is er één wildcard op de longlist die op basis van een lezersverkiezing zal worden ingevuld. De uitgever van deze titel betaalt geen inschrijfkosten, maar verbindt zich wel aan de overige voorwaarden zoals genoemd onder punt 5. De betreffende uitgeverij heeft de mogelijkheid de wildcarduitnodiging niet te accepteren.

7. Voor jurering komen in de Nederlandse taal en in Nederland verschenen en verkrijgbare titels van in Nederland of Vlaanderen gevestigde uitgeverijen in aanmerking.

8. De ingezonden boeken dienen te zijn uitgegeven onder een NUR-code voor Spannende Boeken (NUR 305, 330-339).

9. Alle te jureren boeken dienen voor het eerst in fysieke vorm in Nederland te zijn verschenen in het kalenderjaar voorafgaande aan het jaar waarin de bekroning plaatsvindt. In geval van twijfel zal het tijdstip van publicatie in de rubriek ‘Nederlandse Bibliografie’ worden aangehouden, te vinden via www.kb.nl/nederlandsebibliografie.

10. Eerste delen en afzonderlijk te lezen vervolgdelen uit thrillerreeksen zijn toegestaan.

11. De uitgeverij heeft haar boeken aangemeld bij CB en deze zijn breed beschikbaar in de boekhandel. De uitgeverij biedt daarnaast haar boeken actief en zo breed mogelijk aan de Nederlandse boekhandel aan (door bijvoorbeeld mailing, winkelbezoek of inkoopbeurs).

12. De boeken dienen gedurende het kalenderjaar van verschijnen t/m het einde van het kalenderjaar van prijsuitreiking leverbaar en beschikbaar te zijn in de boekhandel.

13. Boeken die exclusief als e-book en/of luisterboek zijn gepubliceerd en verhalenbundels en novelles zijn uitgesloten van deelname.

14. Thrillers geschreven door auteurs die werkzaam zijn bij of verbonden zijn of in het deelnemende jaar op een andere manier verbonden waren aan Hebban.nl of Stichting CPNB zijn van deelname uitgesloten

JURY

15. Er zijn twee jury’s: een lezersjury en een vakjury. De lezersjury bestaat uit minimaal honderd geselecteerde leden van de Hebban lezerscommunity. De vakjury bestaat uit tien leden.

16. De vakjury zal bij voorkeur zijn samengesteld uit Hebbanrecensenten, boekverkopers en bibliothecarissen.

17. Zij die werkzaam zijn bij een uitgeverij of direct of indirect belang hebben bij de bekroning van een boek, kunnen geen deel uitmaken van de jury.

18. De jurering wordt geleid door een redacteur van Hebban. Hij of zij maakt geen deel uit van de jury zelf.

UITGEVERS

19. De Stichting CPNB stelt de uitgeverij op de hoogte van de nominatie van de titel(s). De uitgeverij stelt de auteur op de hoogte. Uitgeverij en auteur verplichten zich bij nominatie voor de shortlist aanwezig te zijn bij het evenement waarbij de winnaar bekendgemaakt wordt en beschikbaar te zijn voor interviews met de media.

20. Met het indienen van titels gaat de uitgeverij akkoord met het Algemeen Reglement.

21. De uitgeverij gebruikt in haar communicatie-uitingen over de nominatie voor de Hebban Thrillerprijs het officiële logo, zoals beschikbaar gesteld door de organisatie.

22. Het winnende boek mag het beeldmerk Winnaar Hebban Thrillerprijs in combinatie met het jaartal voor onbeperkte tijd dragen.

JURERING

23. De redactie van Hebban selecteert veertien titels voor de longlist uit de groslist op basis van verschillende criteria, waaronder de algemene ontvangst van een titel en gebruikersdata op Hebban.nl. De vijftiende titel is de wildcard uit punt 6.

24. De leden van de lezersjury krijgen per persoon vier willekeurig toegewezen boeken van de longlist ter beoordeling. Zij ontvangen van deze titels een door Booxtream beveiligde epub. Op basis van de cumulatieve beoordelingen van de lezersjury wordt de shortlist van vijf titels bepaald.

25. De tien leden van de vakjury ontvangen van een elk boek een fysiek exemplaar voor de beoordeling ervan.

26. De leden van de vakjury leveren voor elke titel op de shortlist een individuele beoordeling en een top 5 aan. Tijdens een juryoverleg onder leiding van een Hebbanredacteur wordt de winnaar bepaald.

27. Over de beraadslagingen en de bekroningen zullen de juryleden strikte geheimhouding betrachten.

BEKENDMAKING

28. De winnaar wordt bekendgemaakt op donderdag 25 mei 2023 tijdens de uitreiking van de Nederlandse Thrillerprijzen voorafgaand aan de Avond van het Spannende Boek.

Amsterdam, mei 2023

Planning (onder voorbehoud)

Oproep voor uitgeverijen

Uitgeverijen kunnen titels nomineren voor de longlist tot 24 januari middels een mailtje (bij het aanmelden van titels via mail ga je akkoord met de voorwaarden). Let op: Om kans te maken op een plek in de longlist, móét de uitgeverij de titel zelf aangemeld hebben (met uitzondering van de wildcard).