Advertentie

De Libris Literatuur Prijs

Terug naar het Libris Literatuur Prijs-kanaal Meld je aan voor de nieuwsbrief

Over de Libris Literatuur Prijs

De Libris Literatuur Prijs werd oorspronkelijk, met enige aanpassingen, gemodelleerd naar de roemruchte Booker Prize, die inmiddels al meer dan 40 jaar wordt toegekend aan een schrijver uit het Britse Gemenebest of de Ierse Republiek. Er is een nominatiesysteem. De bekroonde titel wordt gekozen uit een zgn. shortlist van zes genomineerde boeken.

Naar analogie van de Booker Prize werd aanvankelijk een grens gesteld aan het aantal boeken dat een uitgever mocht insturen. Dat aantal was ten hoogste zes. Daarnaast stond het een uitgever vrij om een lijst met nog eens vier titels voor te leggen waaruit de jury, indien zij dit wenste, een nadere keuze kon maken.

In de loop der jaren werd besloten ook een zgn. longlist openbaar te maken, die reglementair 18 titels moet bevatten. Ook besloot het bestuur om de uitgevers vrij te laten hoeveel boeken zij insturen, zodat de grote literaire uitgeverijen niet zelf als een soort jury voor hun auteurs behoeven op te treden. In 2010 werd besloten alleen nieuw verschenen oorspronkelijk Nederlandstalige literaire romans voor volwassenen in aanmerking te laten komen voor de prijs.

De boeken die beoordeeld worden zijn steevast de boeken die in het jaar ervoor verschenen zijn, dus van 1 januari t/m 31 december. De jury wordt in het voorjaar geïnstalleerd en heeft dan een jaar de tijd om de boeken te lezen en tot een eindoordeel te komen. De jury komt 10 keer bij elkaar. Van de ca. 160 boeken worden er 18 voor de longlist gekozen die eind januari gepubliceerd wordt. In maart worden de 6 beste genomineerd en in mei maakt dejuryvoorzitter de winnaar bekend. In de tussentijd is dan alweer een nieuwe jury aan het werk voor de prijs van het jaar daarop. De coördinatie berust bij de secretaris van de Stichting Literatuur Prijs.

De jury is volstrekt onafhankelijk en wordt via een zorgvuldige procedure door het bestuur van de onafhankelijke Stichting Literatuur Prijs samengesteld. De leden dienen literair auteur, criticus of literatuurwetenschapper te zijn. De voorzitter is een bekende figuur uit de politiek, het bedrijfsleven of de cultuur. Inmiddels is ook bepaald dat er altijd een Vlaming in de jury zit. 

Tot de juryvoorzitters behoorden o.a. Hans van Mierlo, Erik Jurgens, Arie van der Zwan, Jan Terlouw, Henk van Os, Saskia Stuiveling, Winnie Sorgdrager, Ruud Lubbers, Frits Bolkestein, Wim Duisenberg, Wim Dik, Martijn Sanders, Jeltje van Nieuwenhoven, Herman Tjeenk Willink, Alexander Rinnooy Kan, Ronald Plasterk, Guusje ter Horst, Cox Habbema, Tom de Swaan, Ivo Opstelten, Hans Wijers, Philip Freriks, Robbert Dijkgraaf, Clairy Polak, Paul Witteman, Wim Pijbes, Dick Benschop en Janine van den Ende. 

Meer informatie: www.librisliteratuurprijs.nl

Het Libris Literatuur Prijs-kanaal Meld je aan voor de nieuwsbrief

Abdelkader Benali voorzitter jury Libris Literatuur Prijs 2018

06-06-2017 | Bron: Librisliteratuurprijs.nl

De jury voor de 25ste Libris Literatuur Prijs is aan het werk gegaan en staat onder voorzitterschap van oud-Libris Literatuur Prijswinnaar Abdelkader Benali. Hij zal op 7 mei 2018 tijdens het traditionele galadiner in Amsterdam bekend maken welke roman de opvolger wordt van Alfred Birney’s De tolk van Java.De jury bestaat verder uit:Hans Bouman, literair criticus van de Volkskrant;Johan de Haes, gewezen redacteur en literair recensent van de VRT;Lotte Jensen, letterkundige aan de Radboud Universiteit te Nijmegen;Judith Uyterlinde, programmamaker en uitgeefdirecteur World Editions Londen.In totaal is een prijzengeld van in totaal 65.000 euro (2.500 euro voor elk van de zes genomineerde auteurs en 50.000 euro voor de uiteindelijke winnaar) beschikbaar. De winnaar ontvangt bovendien een bronzen legpenning, ontworpen door Irma Boom. 

Data publicatie longlist, nominatiebekendmaking en prijsuitreiking 2018

De Libris Literatuur Prijs is gemodelleerd naar de Britse Booker Prize. Dat houdt in dat er een longlist wordt gemaakt (5 februari 2018), gevolgd door zesnominaties (5 maart 2018), waarna tot slot de prijswinnaar wordt bekend gemaakt (7 mei 2018) tijdens een galadiner in Amsterdam. 

Het Libris Literatuur Prijs-kanaal