Advertentie

Over Lezen voor de Lijst

Terug naar de homepage van het Hebban Lezen voor de Lijst-kanaal

Hebban maakt verplicht lezen leuk

Op hebban.nl/lezenvoordelijst wordt blijvende aandacht besteed aan de ‘verplichte leeslijst’ en komen de betrokkenen aan het woord over de verplichte leeskost en de invulling van de lijst. Samen met docenten, auteurs, uitgevers en lezers worden alternatieve leeslijsten bedacht en speciaal voor scholieren wordt de Hebban Lezen voor de Lijst Challenge georganiseerd. Wij hebben daarbij dankbaar gebruik mogen maken van de website lezenvoordelijst.nl.

Heb je tips of ideeën voor dit initiatief van Hebban? Neem contact op met de redactie via het formulier onderaan deze pagina.

Lezenvoordelijst.nl is een initiatief van Theo Witte (Rijksuniversiteit Groningen) en gebaseerd op de uitkomsten van zijn onderzoek naar de ontwikkeling van literaire competentie van leerlingen in het voortgezet onderwijs (vmbo, mbo, havo, vwo). Het doel van de website is een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van literaire competentie bij leerlingen met verschillende leesniveaus. Lezenvoordelijst.nl is de meest gebruikte website voor het literatuuronderwijs en eigendom van de Koninklijke Bibliotheek.  

 

Fill out my online form.