Advertentie

De Britse journalist Adam Higginbotham (1968) ontleed in "NACHT IN TSJERNOBYL" met behulp van jarenlange research, interviews met getuigen en overlevenden en het doornemen van archieven, brieven en verslagen de gebeurtenissen voor en na de rampzalige nacht van 25 april 1986. De nacht dat reactor 4 van de kerncentrale explodeerde en de grootste kernramp ooit plaats vond.

Higginbotham kiest er voor om het verhaal te vertellen door de bril van de gewone inwoner van Pripjat, zoals de vrouw van een brandweerman die als een van de eerste bij de centrale was om te blussen of medewerkers van een van de ziekenhuizen die de slachtoffers met ernstige stralingsverschijnselen opnamen en vertelt zo het feitelijke verhaal wat leidde tot deze verschrikkelijke ramp.
Misschien nog wel meer dan de uitkomsten van het onderzoek die de opmaat naar, de ramp zelf en de nasleep beschrijven is de inkijk in de toen geldende standaard van het leven in een totalitaire staat als de Sovjet-Unie in de tijd dat Perestrojka en Glasnost nog nergens bekend was en waarvan Gorbatsjov later zei dat de ramp dit proces absoluut in een stroomversnelling deed belanden.

Geheimhouding, propaganda, schijnprocessen en misleidende informatie leidde jarenlang tot een vertekend beeld van de werkelijkheid.Met dit boek wordt de werkelijkheid ontleed. De grootheidswaanzin van de regenten in Moskou, de druk waaronder mensen stonden om het beeld en aanzien van het grote moederland te vergroten leidde tot een ketting aan gebeurtenissen van grotere en kleinere fouten die de centrale lieten ontploffen, maar die begonnen met een onherstelbare ontwerp fout die willens en wetens werd ontkend en achter gehouden.

het boek is een onuitwisbaar portret van een van de grote rampen van de twintigste eeuw, maar ook van van menselijke veerkracht, opofferingsgezindheid en vindingrijkheid. Anonieme helden en heldendaden van mensen die in een nachtmerrie belanden maar onbaatzuchtig er het beste van maakten en het hoogste offer brachten vaak met daden die maar nauwelijks effect sorteerden.

Reacties op: Doofpot ontrafelt

18
Nacht in Tsjernobyl -
Jouw boekenplank Jouw waardering
Jouw recensie   Schrijf een recensie
? Onze partners
E-book prijsvergelijker