Advertentie

'Cloud Inc' van Rob Hart is een dystopische roman die een verontrustend beeld geeft van een toekomst waarin grote concerns ons leven beheersen en sturen.

De twee hoofdfiguren zijn Paxton en Zinnia.
Paxton is wanhopig op zoek naar werk, nadat zijn eigen bedrijfje over kop ging onder druk van Cloud.
Zinnia is een undercover agente met de opdracht om bepaalde ongerijmdheden achter Cloud te achterhalen.
Beide worden aangenomen na een uitgekiende aanwervingsmethode. Binnen het bedrijf wordt hun dan een job toegewezen; ze mogen zelf geen voorkeur aangeven. Cloud beslist op basis van de computer informatie uit deze selectieprocedure. Het type job bepaald ook de kleur van de kledij die je moet dragen.
De werknemers van Cloud werken niet alleen in het bedrijf. Ze wonen en eten er ook; hebben er hun ontspanning. Verplicht is ook het dragen van 'Cloudband', een soort horloge waardoor het bedrijf op elk moment kan zien waar de betrokken werknemer zich bevindt.

Rob Hart schetst in Cloud Inc. een wereld waarin de macht van de regeringen nog weinig voorstelt en - omgekeerd - het de mega-concerns zijn die hun wil aan de overheid opleggen. Zo heeft Cloud Inc. nagenoeg een monopolie geschapen met enorme macht, die alle concurrenten ofwel dood heeft gemaakt ofwel heeft opgeslorpt.
Vanuit hun verschillende Cloud vestigingen kunnen ze nagenoeg alles leveren wat mensen nodig hebben en dit via een vloot van drones. In hun magazijnen wordt een moordend werk ritme aangehouden. De werkprestatie van de mensen wordt via 'sterren' op hun Cloudband aangegeven.

Het verhaal wordt afwisselend verteld door de ogen van Paxton en van Zinnia. Enkele keren komt ook Gibson Welles, CEO van Cloud Inc. aan het woord.
Die verhaalstructuur werkt goed en geeft een wisselend beeld van het leven in Cloud Inc., gezien vanuit hun beider oogpunt.
Je krijgt een indringend beeld van een wereld en leefgemeenschap waarin nog weinig echte menselijkheid is en waar ethisch besef nagenoeg verdwenen is.
De werknemers werken in een strak opgelegd stramien, waarin vrijheid een loos begrip is geworden.

Gibson Wells beschouwt zichzelf als supergoed en als iemand die de wereld beter heeft gemaakt en als doel heeft deze wereld - in zijn ogen - nog beter te maken.
"Omdat ik uitzonderlijk ben" (390) is als het ware zijn levensspreuk.

Uiteraard wordt bij een boek als dit de vergelijking gemaakt met 1984 van George Orwell en met Brave New world van Aldous Huxley.
Of het die iconische waarde van beide boeken zal krijgen betwijfel ik echter.
Maar Cloud Inc is wel een sterk boek over een beangstigende toekomst, waarvan we enkel kunnen hopen dat ze nooit waarheid wordt.


Reacties op: Beangstigend toekomstbeeld

15
Cloud Inc. - Rob Hart
Jouw boekenplank Jouw waardering
Jouw recensie   Schrijf een recensie
? Bestel dit boek bij Libris.nl Bestel het e-book € 8,99
E-book prijsvergelijker