Advertentie

'Dochter van Jesaja' wordt verhaald vanuit verschillende perspectieven die afgewisseld worden per hoofdstuk. Ishma, een weesmeisje dat opgenomen wordt in Jesaja's huisgezin, vertelt vanuit de ik-vorm regelmatig haar beleving van het verhaal. In de hij-vorm zien we door de ogen van Hizkia, zoon van koning Achaz, en Jesaja, Gods profeet in Juda, hoe het verhaal zich vanuit hun oogpunt ontvouwt.

Het boek bestaat uit vier delen en een epiloog, allen ingeleid met Bijbelteksten. Rode draad in het verhaal zijn de in elk deel en bovenaan elk hoofdstuk genoemde teksten uit de Bijbelboeken Kronieken, Koningen, Jesaja, Spreuken, Exodus, Prediker, Micha, Hooglied, Genesis, Deuteronomium, en Psalmen. Per hoofdstuk krijgt het verhaal steeds verder vorm rond deze Bijbelcitaten en komt een stukje Bijbelse geschiedenis aanschouwelijk tot leven ten tijde van de regering van koning Achaz. Deze vorst heeft lak aan Gods geboden, maar probeert wel allemaal andere goden te behagen.
Hij heeft geen boodschap aan de goddelijke profetieën van Jesaja en verwijdert hem dan ook uit zijn koninklijke raad. Als koninklijke huisonderwijzer komt Jesaja echter nog wel steeds aan het hof van de koning.
Na haar wegvoering uit Juda, komt Ishma als getraumatiseerd klein meisje in het huishouden van de profeet Jesaja en wordt ze aangenomen als dochter. Op latere leeftijd ontvangt ze van Jesaja de naam Chefsiba, die 'tot vreugde van de Heer' betekent. Door Jesaja's verbondenheid aan het hof van koning Achaz, ontmoet zij al jong diens zoon Hizkia, de later tot koning gekroonde prins van Juda. Ishma en Hizkia delen hun jeugd, zorgen en gevoelens met elkaar, met als gemeenschappelijke deler hun liefde voor God, hun vertrouwen op Zijn leiding en hun verlangen om Zijn wil te doen.
Ishma vergelijkt haar situatie regelmatig met die van de vogels. De wijze waarop zij nestelen en hoe hun gedrag is, vertoont veel overeenkomsten met haar eigen leven en met haar thuis, haar nest, op bepaalde belangrijke momenten in haar leven. Uiteindelijk realiseert zij zich dat haar nest met steviger materiaal dan olijftakken is gevuld en dat Jahwe na elke levensstorm haar vrede, haar nest, versterkt met meer geloof.

'Dochter van Jesaja' laat op boeiende wijze zien hoe de levens van Ishma en Hizkia met elkaar verbonden zijn en verweven blijven, maar toont ook hoe God vanuit de afgoderij Zijn mensen door profeten, waaronder Jesaja, terugleidt naar Hem.

Voor het boek `Dochter van Jesaja´ ontving Andrews een Christy Award, de meest prestigieuze christelijke boekenprijs in de Verenigde Staten. Terecht, vind ik, want hoewel historie en fictie met elkaar verweven zijn, heeft Andrews de Bijbelse gegevens gevolgd en daaromheen een prachtige verhaallijn gevormd, die zeer geloofwaardig en boeiend is.
Wel vroeg ik me zo nu en dan af of het taalgebruik en gedrag destijds werkelijk zo vrij waren als in het boek beschreven zijn.

Hoewel er sprake is van veel verschillende personen en gebeurtenissen, vormde dat voor mij geen belemmering om het verhaal te lezen. Bovendien is het boek voorzien van een lijst van personages uit de Bijbel en/of historische documenten en van verzonnen (beschrijvingen van) personages. Absoluut een goede, handige toevoeging! Daarnaast is er een kaart opgenomen van Jesaja's wereld rond 732 jaar voor Christus.

Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van originele, mooie beeldspraak, zoals 'gewaden die schaafden als gebroken aardewerk' en 'een gezicht samengeknepen als een rozijn'.

Het boek 'Dochter van Jesaja' was voor mij, kritische lezer als het gaat om romans rond Bijbelse personen, absoluut een interessante kennismaking met Jesaja, Chefsiba en Hizkia. Het is duidelijk dat Andrews veel tijd gestoken heeft in onderzoek. Mede daardoor kun je je met 'Dochter van Jesaja' een realistische voorstelling maken van hoe het had kunnen zijn ten tijde van de regering van koning Achaz en zijn zoon Hizkia.
Reacties op: Dochter van Jesaja

3
Dochter van Jesaja - Mesu Andrews
Jouw boekenplank Jouw waardering
Jouw recensie   Schrijf een recensie
? Bestel dit boek bij Libris.nl Bestel het boek vanaf € 22,99
E-book prijsvergelijker