Het volmaakte schot is de debuutthriller van Varg Gyllander en tevens het eerste boek van deze auteur dat in het Nederlands verschenen is. Gyllander heeft inmiddels meerdere delen geschreven met Ulf Holtz in de hoofdrol. Ik hoop dat die binnen een afzienbaar tijdsbestek eveneens vertaald worden, want ik heb dit debuut met veel plezier gelezen.

Hoofdpersonage Holtz is een eigengereid politieman, werkzaam bij de technische recherche, tegenwoordig – in Nederland althans - forensische opsporing geheten. In weerwil van zijn veldwerkpositie neemt Holtz gaandeweg het onderzoek naar de dader(s) van het vermoorde meisje en de graffitikunstenaar de touwtjes in handen. Stap voor stap wordt de lezer meegenomen op het onderzoekspad van Holtz en in iets mindere mate diens collega Pia Levin en stagiaire Nahid Ghadjar. Onderweg leren we – middels de uitleg die Nahid krijgt – het een en ander over het vakgebied van de forensisch specialisten.
De lezer wordt gedoseerd geïnformeerd over het leven en de achtergrond van Holtz, langzaam maar zeker leren we hem kennen. Het verhaal in zijn totaliteit is weloverwogen neergezet, volkomen in balans. De sfeer zou ik ‘licht Scandinavisch’ willen noemen, daar de gebruikelijke nadrukkelijkheid van situering in Zweden ontbreekt. Knap, zoals Gyllander noden en deugden van mensen tot een mooi samenhangend geheel kneedt en dat hij aannemelijk maakt dat iedereen ertoe gedreven kan worden misdrijven te begaan.

Het volmaakte schot is niet heel spannend, er zullen ongetwijfeld lezers zijn die het saai vinden. Mij heeft het gebrek aan spanning geenszins gestoord, het was boeiend genoeg om mijn volle aandacht te eisen. (Ik hou wel van ‘rustige’ boeken.) De wijze waarop de uiteindelijke ontknoping tot stand komt verdient naar mijn mening niet de schoonheidsprijs, was iets te gemakkelijk. Het slot daarentegen is weer klasse!
Vier sterren, omdat ik genoten heb en vol verwachting uitkijk naar het vervolg.

[gelezen in september 2012]

Reacties op: Weloverwogen en in balans