Advertentie

Met dit boek betrad ik een wereld die mij niet bekend is: zendingswerk, Nederlands-Indie, de jaren 20-30. Als ik Jo vergelijk met mijn oma is zij een opmerkelijke vrouw: sterk - feministisch - verlangend naar geestelijke verrijking - zichzelf opofferend tov van gezin en man - onzeker over haar tekortkomingen binnen het huwelijk (ik moet meer van je houden) - haar overdenkingen mbt het geloof.
Haar levensverhaal is zoals de ondertitel van het boek aangeeft " bewogen", zeker een interessante vrouw.

Daar staat tegenover dat het boek geschreven is als een docu-verslag aangevuld met brieven (die verslag doen van gebeurde zaken) en stukken dagboek die overdenkingen weergeven. Ik vond het enigzins droog en plaatste mij meer op afstand dan ik zou willen. Een leven beschreven terwijl ik in de brieven stukjes vind waarin ik haar leven meer beleef. En dat laatste vind ik veel interessanter maar er is te weinig van, overal worden issues aangegeven ( we kunnen niet goed praten - ik schrijf het je maar....) en dan gaat het verslag verder met gebeurtenissen zoals verhuizen - werk - andere mensen - huwelijken - geboortes ......

Goed samengesteld boek, niet helemaal mijn ding.

Reacties op: Recensie Leer mij je liefhebben