Anne Terwisscha Hebban Recensent

Het slechte pad vertelt het verhaal van Bolder, een zoon van nsb-ouders die kort na de oorlog besluit de criminaliteit in te gaan. Hij ontdekt dat de vriend van de moeder van zijn vriendinnetje een criminele achtergrond heeft. Samen gaan ze het slechte pad op.


Het slechte pad is uitgegeven door Gopher, een uitgeverij waar schrijvers kunnen aankloppen als ze door andere uitgeverijen zijn afgewezen. Ik citeer: ‘Als u uw manuscript aan Gopher toevertrouwt, dan hebt u een aantal zekerheden. Dat wij het goed zullen lezen. Dat wij het zullen beoordelen op criteria als bijvoorbeeld taal, stijl, spanning en originaliteit.’
Met Het slechte pad is daarbij iets misgegaan. Het boek wemelt van de fouten. De meest in het oogspringende is wel de interpunctie. Oerlemans neigt ertoe om spreektaal te gebruiken in plaats van schrijftaal en dat valt erg op door het gebruik van komma’s waar punten hadden moeten staan en andersom. Een voorbeeld waar en passant ook nog eens de persoonsvorm wijzigt: ‘Hij is Bolder, dus hij moet, hij kan niet omkeren en lekker naar huis gaan en naar bed, naar je behaaglijke bed.’ Een andere fout die er zeker door Gopher uitgehaald moeten worden is het wisselen van de tegenwoordige en verleden tijd. Het verhaal speelt zich in het heden af en kent enkele flashbacks. Zowel het heden als de flashbacks schuiven met gemak van de tegenwoordige naar de verleden tijd.
Tja, wat nog meer? Woorden die aan elkaar geschreven moeten worden, zoals ‘allang’ in plaats van ‘al lang’ en ‘terugverlangen’ in plaats van ‘terug verlangen’.


Zo goed en zo kwaad als het kon heb ik geprobeerd me te concentreren op de inhoud. Het slechte pad begint met een inbraak die door Bolder gepleegd wordt. Daarna wordt in achtereenvolgende hoofdstukken de geschiedenis verteld van de vriendin van Bolder, de moeder van de vriendin en de vriend van de moeder van de vriendin. Net toen ik me afvroeg hoeveel personages nog op deze manier voorgesteld zouden worden, werd het verhaal weer hervat. Oerlemans doet een dappere poging om de tijd van na de tweede wereldoorlog te beschrijven. Wat mij betreft is hij daar niet in geslaagd, maar dat komt ook omdat mijn aandacht teveel werd afgeleid door al die fouten.


Ik vraag me af hoe dit boek door de keuring van Gopher is heengekomen. Het voordeel is wel dat het boek pas gedrukt wordt zodra er een bestelling voor wordt geplaatst. Scheelt weer een boom.

Reacties op: Slecht boek