Anne Terwisscha Hebban Recensent

José Rodrigues dos Santos debuteerde met De godsformule met de historicus Tomás de Noronha in de hoofdrol. Deze professor staat ook centraal in het vervolg: Het zevende zegel.
Orlov, een agent in dienst van Interpol, roept de hulp van Tomás in. Enkele jaren daarvoor zijn er twee wetenschappers vermoord. Naast hun lichaam lag een briefje met 666 erop. In hun agenda’s stonden namen van wetenschappers die sindsdien verdwenen zijn.
Een onlangs onderschepte e-mail tussen die wetenschappers doet vermoeden dat ze zich ergens verborgen houden. Aangezien één van hen een jeugdvriend van Tomás is en Tomás een expert is op het gebied van cryptografie, wil Interpol graag dat hij helpt de wetenschappers te vinden.
De godsformule is een relithriller en Het zevende zegel lijkt dat in eerste instantie ook te zijn, mede door de titel en het bijbelboek Openbaringen waaruit geput wordt. Zodra echter de Apocalyps, het eind der tijden, uit Openbaringen behandeld wordt, wijzigt de koers van het boek en wordt het een ecothriller. Tientallen pagina’s lang houdt Rodrigues dos Santos door middel van zijn personages een betoog over de opwarming van de aarde die veroorzaakt wordt door ons verbruik van fossiele brandstoffen. Zijn boodschap is dat het al te laat is om het tij te keren, ook al zouden we nu acuut overstappen op andere energiebronnen. Daarbij hebben de olieproducenten de diverse regeringen op deze aarde in de tang en menen de politici dat ná hen de zondvloed komt. Om die reden was het Kyoto-overleg een wassen neus.
Aan het begin van het boek stelt Rodrigues de Santos dat de historische, technische en wetenschappelijke informatie in zijn boek op waarheid berust. Hij laat zijn personages zich er over verbazen dat het grote publiek niet in paniek is geraakt, terwijl diverse wetenschappers wereldwijd al de noodklok hebben geluid. Door zo zwaar het accent op deze boodschap te leggen is het thrillerelement ondergesneeuwd geraakt in dit boek. De plot stelt dan ook niet zoveel voor. Af en toe jagen er wat mensen op elkaar, maar er is vooral veel ruimte gemaakt voor het doemscenario van Rodrigues de Santos.
De specialisatie van Tomás, cryptografie, komt amper aan bod. Hij speelt voornamelijk de rol van toehoorder. Aan het begin van het boek mag hij zijn licht laten schijnen over het getal 666 dat in Openbaringen genoemd wordt, maar de rest van het boek vertoont hij niet de intelligentie die van een professor verwacht mag worden. Rodrigues de Santos laat hem zelfs in zes dagen de hele bijbel van a tot z lezen op zoek naar een bepaald Bijbelcitaat. Dat citaat had hij in luttele seconden via internet kunnen vinden, met Bijbelvers en al!
Door zijn boodschap is Het zevende zegel een verontrustend boek geworden. En ook al zouden de door Rodrigues dos Santos genoemde feiten en suggesties niet allemaal waar zijn, dan is het toch een goede zaak om eens bij die boodschap stil te staan.

Reacties op: Van reli- naar ecothriller