Het Land Der Zieners vormt samen met De Interventie (in het Engelse zijn de beide boeken in één deel verschenen) een brugboek tussen de Veelkleurig Land-trilogie en de Galactisch Bestel-trilogie. We maken kennis met de al meer dan honderd jaar oude Canuck Rogatien Remillard, de peetvader van de familie die zowel de maniakale Marc Remillard heeft voortgebracht, die de mensheid ei zo na in een galactische burgeroorlog heeft gestort, als de heilige Jon Remillard, die zulks heeft vermeden maar daarvoor heeft betaald met zijn leven. Op zijn oude dag krijgt Rogatien het verzoek van het 'familiespook', een metafysische geest die op gevaarlijke momenten in het verleden telkens zijn hachje heeft gered, en die hem opdraagt om de familiegeschiedenis van de Remillards op te tekenen voor het nageslacht.. Door een uniek gen worden de leden van de familie Remillard niet ouder, en Rogatien is één van de weinige overlevenden die het verhaal vanaf het begin kan vertellen als bevoorrechte getuige. Kort na de Tweede Wereldoorlog komen hij en zijn broer Donatien te weten dat ze beide over paranormale krachten, zoals telekinese en wilsdwang, beschikken. De beide broers gaan op zoek naar gelijkgestemde zielen, maar waar Rogatien het pad van het goede kiest - met een welwillend duwtje in de rug van het familiespook waar nodig - gaat Donatien het slechte pad op, en de broers groeien uit elkaar omwille van rivaliteit en een gemeenschappelijke geliefde. Intussen observeren vijf buitenaardse rassen, de Lylmik, de Krondaku, de Gi, de Poltroyanen en de Simbiari, of de mensheid het waard is om in hun Galactisch Bestel opgenomen te worden. En het ziet er vooralsnog niet goed uit...

Op het ogenblik van schrijven, midden jaren 80, schetste Julian May een toekomstbeeld van de komende jaren, waarin de geopolitieke ontwikkelingen, waaronder de oorlog in het Midden-Oosten, de wereld op de rand van de afgrond zouden gebracht hebben, ware het niet dat enkele idealisten met bijzondere gaven, gesteund door aliens, op altruïstische wijze de mensheid zouden behoeden voor narigheid, zij het dat het mensdom niet ongeschonden onder haar oordeel zou uitkomen. De in het tweede boek besproken Interventie - het ogenblik waarop de aliens hun bestaan aan de wereld openbaarden - zou volgens het boek plaatsgevonden hebben in 2013, en uiteraard weten we allemaal dat dat niet is gebeurd. Desondanks is Het Land Der Zieners/De Interventie een boeiende pageturner met een meeslepende plot, geloofwaardige antihelden en dient het boek dankzij de flashbackstructuur zowel als sequel als als prequel op de Veelkleurig Land-quadrilogie. In tegenstelling tot laatstgenoemde worden we vanaf het begin niet ondergedompeld in een utopische toekomstwereld, maar loopt de geschiedenis van de Remillards alvast in de periode 1945-1985 parallel met onze eigen geschiedenis. De boeken zijn doordrongen van een zekere vorm van spiritualiteit, die bij momenten erg katholiek gekleurd is - een jezuïetenorde in Darthmouth College komt achter het geheim van de wonderkinderen en neemt hen in bescherming totdat ze de jaren van wasdom hebben bereikt - maar het boek wordt nergens belerend. Ook de nadrukkelijk aanwezige koudeoorlogretoriek is achterhaald; op het moment van schrijven was de Berlijnse Muur immers nog niet gevallen.

Anno 2016 kan je dit boek dan ook best beschouwen als een staaltje alternatieve geschiedschrijving dan als de oorspronkelijk bedoelde toekomstroman.

Reacties op: Het boek tussenin...