Deze roman, die handelt over een obsessieve liefde van een Franse aristocraat voor een wat volkser meisje, dat zich blijkbaar ook nog door anderen laat onderhouden, bevat over het algemeen, zeer lange en complexe zinnen, en laat zich niet makkelijk lezen, als de lezer niet voor honderd procent op het boek is "gefixeerd". Maar, als je daar gevoelig voor bent, krijg je daar wel wat voor terug, namelijk de rijke gedachtenstroom van de auteur, die als geen ander in staat is, zich volledig in te leven in zijn karakters en dit rijkelijk te omschrijven, met veel gevoel voor pathetiek en ironie.
Dit is voor mij het toppunt van een psychlogische roman, waarin bijzonder weinig gebeurt en waarbij je na afloop, zelf een vervolg zou kunnen schrijven over de hoofdpersonen omdat hun karakters volkomen duidelijk uitgetekend zijn en geheel voor de volle honderd procent inzichtelijk zijn "voor den leezer".

Ik geef een voorbeeld van zo'n complexe zin, dan heb je meteen een idee of je wel of niet aan het boek moet beginnen, want het wemelt namelijk van dit soort zinnen:

'Nu Odette, na aan deze hevige schommelingen onderhevig te zijn geweest, weer vanzelf terugkeerde naar de plaats waarvan Swann's jaoezie haar tijdelijk had verdreven, in dat perspectief waarin hij haar bekoorlijk vond, stelde hij zich voor hoe zij een en al tederheid zou zijn jegens hem met een meegaande blik in haar ogen waardoor zij van zo'n lieftallige schoonheid werd, dat hij niet kon nalaten zijn lippen naar haar toe te brengen, alsof zij bij hem was en hij haar kon omhelzen, en hij zag deze lieve verleidelijke blik met evenveel erkentelijkheid aan als had ze hem werkelijk zo aangekeken en als was het niet slechts zijn verbeelding die deze opriep om aan zijn verlangens tegemoet te komen.'

Het boek is ongeveer honderd jaar geleden uitgegeven, maar heeft aan kracht helemaal niets ingeboet, onder meer dankzij het onderwerp: een fatale liefde voor een foute vrouw.
Een aantal van de boeken uit deze serie 'A la recherche du temps perdu' (Op zoek naar de verloren tijd), waarvan dit boek ook deel uitmaakt is ook als stripverhaal uitgebracht door Stephane Houet naar de tekst van Marcel Proust.

Reacties op: Lange complexe zinnen vragen de volledige aandacht van den leezer