Door klanken met elkaar te verbinden en die weer te koppelen aan beelden leert iedereen zijn eigen moedertaal. Waarom leren we een tweede taal dan op een totaal andere manier? Wanneer je op school Engels, Frans, Duits of welke taal dan ook krijgt, wordt er meestal begonnen met losse zinnetjes die in een grammaticaal verband geplaatst worden. Je moet rijtjes woorden uit het hoofd leren en eindeloos vervoegingen maken. Vaak zijn de onderwerpen waar mee gewerkt wordt voor de leerling niet aansluitend op zijn of haar interesses.

Gabriel Wyner gaat in de Taalhacker op een andere manier te werk. Net als het leren van de moedertaal, start hij met het geluid van de taal. Leer eerst hoe een taal klinkt zoals er in het echt gesproken wordt. Kies daarna als startpunt de basis van meest voorkomende woorden (de lijst van 625 meest voorkomende woorden staat in het boek) en vul deze lijst al doende aan met de woorden waar je zelf belang bij hebt. Door dicht bij de eigen doelen te blijven, houd je het leren interessant. Door de woorden, klanken, maar ook de taalregels te oefenen met behulp van de in het boek uitgelegde Systematische Herhalingen (SRS – Spaced Repetition System) leer je in een korte tijd een taal die direct aansluit bij wat je er zelf mee wil.

De Taalhacker is een methode om een taal te leren spreken en verstaan. Ideaal dus voor iedereen die zich snel verstaanbaar wil maken in een (tot dan toe) vreemde taal. Je krijgt voldoende aanknopingspunten om ook snel een gesprek te kunnen voeren over de dingen die voor je zelf belangrijk zijn.

En zelfs wanneer je je (nog) geen vreemde taal eigen wilt maken, is de taalhacker een interessant boek om te lezen over de werking van de hersenen en het geheugen.

Reacties op: Vlot en vloeiend