Advertentie

Antonio “Tony” Joseph Mendez (1940) studeerde aan de Universiteit van Colorado, en werkte nadien als illustrator en als industrieel ontwerper van gereedschappen. In 1965 kwam Mendez in dienst van de CIA waar hij o.a. werkte als vervalser op de grafische afdeling. Hij werd mondiaal bekend na de inmiddels wereldberoemd geworden reddingsactie in 1979 waarbij zes Amerikaanse diplomaten uit Iran bevrijd werden. Argo is zijn vierde non-fictieboek. Daarin beschrijft hij deze spectaculaire bevrijdingsactie.

In Iran dreigt een revolutie en daar zal de regerende sjah Reza Pahlavi het slachtoffer van worden. In 1978 vindt er een machtswisseling plaats, de Amerikaans en westers georiënteerde sjah moet het veld ruimen voor de in ballingschap levende ayatollah Ruhollah Khomeini. De sjah vlucht met zijn familie naar het buitenland en wordt door de toenmalige president van de USA, Jimmy Carter, gastvrij ontvangen en krijgt asiel aangeboden. Khomeini is razend! Als tegenactie bezet hij de Amerikaanse ambassade in Teheran en gijzelt het volledige ambassadepersoneel. Zes diplomaten lukt het echter de ambassade te ontvluchten en ergens in Iran onder te duiken.

Er is Amerika alles aan gelegen om het gegijzelde ambassadepersoneel te bevrijden maar hogere prioriteit krijgt de opsporing van de zes ondergedoken diplomaten om hen daarna het land uit te krijgen. Antonio Mendez komt in aanraking met de zaak en probeert een kansrijke missie op te zetten waarbij het gevaar voor ontdekking minimaal is. Pas jaren later blijkt het een legendarische bevrijdingsactie te zijn geweest maar toen moest alles nog langzaam op gang komen.

Antonio Mendez is een groot verteller en gebruikt in Argo zijn allesomvattende kennis om de bevrijdingsmissie tot in de kleinste details weer te geven. Zelfs de voortdurend wisselende politieke verhoudingen tussen de grootmachten Iran, Amerika, Engeland en Rusland komen uitgebreid voor het voetlicht. Dat is wel belangrijk voor de geschiedenis van de mensheid, maar niet direct van belang voor de missie. Tergend langzaam sluipt de architect van de spectaculairste reddingsactie van de twintigste eeuw van het ene detail naar het andere. En dat doet hij meer als verteller dan als schrijver. Zelfs de professionele auteur Matt Baglio, met wiens samenwerking dit boek tot stand kwam, krijgt het tij niet gekeerd. In Argo is meer inhoud kwijt aan het breed uitgemeten randgebeuren dan aan de daadwerkelijke missie. Hierdoor wordt het verhaal pas vanaf pagina 163 een beetje concreet, en krijgt de lezer vanaf dan een idee van de manier waarop de acties kunnen gaan plaatsvinden.

Argo lijkt, als missie, op deze manier ondergesneeuwd te worden door de onbegrensde vertelkunst van Mendez. En daar doet hij zijn meesterlijke plan schromelijk mee te kort. Dat is jammer, want op de juiste toon gezet had dit wel een spannend verhaal kunnen zijn. In een van zijn interviews zegt Mendez zijn verhaal de afgelopen jaren zo vaak verteld te hebben dat hij de tel kwijt is. Dan valt daar waarschijnlijk de vertelling aan Matt Baglio ook onder. Want veel meer is over Argo in boekvorm niet te zeggen. Jammer!

Reacties op: De onbegrensde vertelkunst verstikt het verhaal