Met “Aangetast” verscheen in mei 2015 het eerste deel van Dossier Metselaer van Loes den Hollander. Haar vele thrillers zijn van constante hoge kwaliteit en de lezer staat voor de vraag of dat ook met dit boek zo is.
Het verhaal begint direct met een indringende passage die het thema van het boek blijkt te vormen:

“Als iemand je kind vermoordt is niets meer belangrijk, behalve hoe en wanneer je het de dader betaald gaat zetten. Wat er verder in de wereld nog misgaat, welke gruweldaden er nog gepleegd worden, welke crisis zich nog aandient, welke rampen zich nog voordoen, het interesseert je nauwelijks zolang je niet hebt afgerekend.
Al duurt het jaren, het blijft een hoofddoel, een reden om nog te willen bestaan. De schoft die het liefste wat je had van je afpakte, is voor jou.
Hij gaat eraan. “

Matthias van Eerd ontvangt op 4 november een anonieme wenskaart met een heftige boodschap die hem in confronterende en dreigende bewoordingen herinnert aan een vreselijke gebeurtenis van precies tien jaar daarvoor. Terwijl hij na staat te trillen van die boodschap vertelt zijn echtgenote Frederique vol enthousiasme dat ze zwanger is van hun eersteling.
Het gezin Metselaer staat centraal in het boek, dat mag niet verbazen gelet op de ondertitel. Vader Gideon is leraar aan een middelbare school. Zijn huwelijk met Rifka staat continu onder druk sinds de dag dat hun dochter Lieve werd doodgereden. Deze traumatische gebeurtenis hebben zij begrijpelijkerwijs nimmer kunnen verwerken.
Ook de relatie met dochter Tamara die lerares is op dezelfde school als Gideon, is verre van optimaal. De rector van de school met de opvallende naam Clemens Harm Jan van Bohemen speelt daarin ongewild ook een rol van betekenis.
Er ontspint zich in korte hoofdstukken die nagenoeg alternerend zijn geschreven vanuit een van de betrokkenen, een boeiend en spannend verhaal waarin niet alleen dreigementen, aanslagen, traumatische gebeurtenissen en complexe zwangerschappen een rol spelen, maar ook diverse soms zeer beladen maatschappelijk relevante thema’s zijn verweven. Het leven van “gewone” mensen kan drastisch worden beïnvloed door factoren waar ze geen grip op hebben maar waar ze wel al dan niet gewild mee worden geconfronteerd.
Wie schuilt achter de dreigementen en wat zijn de beweegredenen van de opmerkelijke gedragingen van de betrokkenen?
Loes den Hollander zet met krachtige kernachtige zinnen op haar zo eigen en bijna onnavolgbare wijze de karakters in hoog tempo met veel diepgang neer. Haar taalgebruik is als altijd onberispelijk en toegankelijk. Daardoor wil de lezer die meteen het verhaal wordt ingetrokken, het boek niet meer dichtslaan voordat de laatste zin is gelezen.
Lijkt het in aanvang al duidelijk hoe de plot is, de schrijfster tovert vervolgens steeds weer nieuwe onverwachte wendingen tevoorschijn. Enkele daarvan zijn enigszins onwaarschijnlijk doch mensen zijn tot ongekend veel in staat als ze uit balans zijn of gewoon psychopathische kenmerken hebben.
De betekenis van de cover is aan het eind van het verhaal duidelijk zij het dat er een anachronisme in lijkt te zitten. En de merkwaardige vergissing in de tekst op de achterflap wordt met de mantel der liefde bedekt.

“Aangetast” is evenals vorige boeken van Loes den Hollander een aanrader en krijgt vier heldere sterren.

Reacties op: Een gezin uit balansBestel dit luisterboek voor  €12,95 bij

bestellen