In februari 2014 recenseerde ik dit geweldige boek. Daarna kon ik niet wachten en las het derde deel "The strange death of Fiona Griffiths" maar in het Engels. Recentelijk bleek dat er om commerciële redenen geen Nederlandse editie van komt.Ongelooflijk jammer! Toch maar de oude recensie van de plank gehaald, Fiona is ondergewaardeerd.

De lezers van de eerste thriller van schrijver en bankier Harry Bingham met de eenvoudige titel “Fiona” hebben de jonge Fiona Griffiths al enigszins leren kennen. Een bijzondere dame, die aankomend rechercheur is bij de politie in Cardiff en er enkele enigszins opmerkelijke gewoonten op nahoudt. Zie mijn recensie en vooral, lees het boek! De kwaliteit van het eerste boek riep hooggespannen verwachtingen op voor het aangekondigde vervolg.

In het nieuwe boek “In koelen bloede” is Fiona op patrouille met agent Adrian Condon, als er via de mobilofoon een oproep komt om te gaan kijken in de wijk Cyncoed waar bij de ontruiming van een huis clandestiene spullen zijn gevonden. Dit gegeven leidt bij Fiona tot de sarcastische verzuchting ”clandestiene spullen in Cyncoed, daarvoor ben ik bij de politie gegaan”.
Deze verzuchting blijkt al snel geheel ten onrechte want ter plaatse blijkt dat het om een schokkende ontdekking gaat. In de inmiddels door het afsluiten van de stroom ontdooide vrieskist van een overleden dame wier huis moet worden ontruimd, wordt een menselijk been met schoeisel gevonden dat van een jongvolwassen meisje blijkt te zijn. Deze vondst is het begin van meer gruwelijke vondsten in de wijk van min of meer geconserveerde lichaamsdelen, die de politie tot een ingewikkeld onderzoek nopen. Vrijwel tegelijkertijd worden her en der lichaamsdelen gevonden van een recent omgebrachte volwassen man. En in de gevangenis pleegt een van drugssmokkel verdachte ingenieur die werkzaam was bij het bedrijf Barry Precision, zelfmoord, hetgeen tot vele vragen leidt. Is er verband tussen de diverse dramatische gebeurtenissen, en zo ja, welk?

Fiona wordt in het onderzoek betrokken, dat onder leiding staat van politiechef Rhiannon Watkins, een ware “iron lady” die gespeend is van elk gevoel voor humor. Er ontstaat een opmerkelijke haat-liefdeverhouding tussen beiden die culmineert in onverwachte gebeurtenissen.
De oplossing van de moorden brengt Fiona, die weer tamelijk individualistisch te werk gaat, in vele bijzondere en vaak ook gevaarlijke omstandigheden.
Intussen krijgt de lezer een als vervolg op het eerste boek verdergaande inkijk in het privéleven van Fiona. Ze heeft inmiddels een relatie met de agent David “Buzz” Brydon, op wie ze in het vorige boek op afstand vaag verliefd was. Ook worden bijzondere details bekend over haar geestelijke problemen, en over haar afkomst en de handel en wandel van haar vader.

De plot van het verhaal is intrigerend en leidt tot een onverwachte ontknoping.
Bingham heeft een voortreffelijk taalgebruik en tekent de karakters en de sfeer minutieus in veelal korte en krachtige zinnen. Het verhaal is fraai gecomponeerd en is gemakkelijk leesbaar. De schrijver heeft het verhaal wederom opgetekend met Fiona als ik-figuur en gelardeerd met een bescheiden maar zeer aangename portie humor, soms zwart en soms lichtvoetig.
Zo is er in Cardiff sprake van een koudegolf. Als die wegtrekt lezen we:
“Het wordt iets warmer. De poolberen verlaten Queen Street. In Bute Park is geen pinguïn meer te bekennen.”
De hoge verwachtingen inzake dit boek zijn wat mij betreft volledig bewaarheid. “In koelen bloede” is een geweldige thriller en een ware pageturner die de lezer geen moment loslaat.

Een enorme aanrader, die vijf sterren krijgt (hetgeen bij mij uitzonderlijk is).

Reacties op: Jammer dat er in Nederland geen vervolg meer komt!