Met het superspannende debuut Rampscenario kan schrijver John Kilgallon zich direct scharen onder de grote jongens van de schrijfkunst. Schrijver Sam Tynnan is in Rampscenario een tevreden man. Na meer dan een jaar van research, schrijven en herschrijven, is zijn Opus Magna bijna voltooid. Het boek, dat door zijn uitgever al op voorhand als bestseller gezien wordt, combineert oude voorspellingen met hedendaags terrorisme. De tevredenheid slaat echter om in pure doodsangst. Onder bedreiging van een pistool wordt hij gedwongen zijn levenswerk, inclusief alle kopieën, af te staan. Treurend om zijn verlies, maar niet meer in staat zijn werk te reconstrueren, probeert Sam zijn oude leven weer op te pakken. Maar dan vindt er een reeks terroristische aanslagen plaats, die zo uit zijn verdwenen boek afkomstig kunnen zijn. Als er nog meer van zijn verzonnen gebeurtenissen in werkelijkheid plaatsvinden, beseft Sam dat zijn boek door een stel nietsontziende terroristen als blauwdruk gebruikt wordt.
John Kilgallon heeft in zijn debuutroman Rampscenario een heel originele plot verwerkt. Een nog uit te geven boek wordt gestolen en gebruikt als leidraad voor een terroristische organisatie. Ondanks deze ongeloofwaardige plot, word je in het verhaal meegezogen. Dit is grotendeels te danken aan de hoofdfiguur, schrijver Sam Tynnan. Wat krijg je medelijden met die man! Toch zijn er ook wat kanttekeningen te plaatsen bij dit boek. De enorme hoeveelheid aan personages beïnvloedt de leesbaarheid op een negatieve manier. Je moet bijna aantekeningen maken om ze allemaal uit elkaar te kunnen houden. Ook de wonderbaarlijke wederopstanding van een van de hoofdpersonen en daarmee de redding van Sam uit een zeer netelige situatie, doet afbreuk aan de (hoge) kwaliteit van dit boek. Ondanks deze kleine minpuntjes is het een prachtig boek geworden, vooral als je er rekening mee houdt dat het een debuutroman betreft!

Reacties op: Onvoorspelbaar spannend