Het boek bestaat uit een woord vooraf door Jacob Slavenburg, een proloog, 14 hoofdstukken en een epiloog om mee af te sluiten. De geschreven taal is goed toegankelijk en vlot geschreven. Geen moeilijke zinnen, geen opsmuk.

Memento Mori is een Latijnse zin die tradioneel wordt vertaald als Gedenk te sterven of Denk eraan te (moeten) sterven. (bron: Wikipedia)

Geschreven in wisselend perspectief, maar opvallend genoeg voor mij is dat alles in de maand oktober afspeelt of het nou in 1997 begint op het moment dat Mark en Hannah elkaar leren kennen of aan het eind in 2007 waar Mark overleden is, alles speelt zich af in de maand oktober. Wat ik zelf fijn vond is dat de verschillende lettertypes gebruikt werden voor de verschillende jaren. Alles wat zich voor 2007 had afgespeeld had een groter lettertype dan het jaar 2007. Zo had ik een kleine leidraad.

In de tijdspannen van 10 jaar speelt zich veel af tussen Mark en Hannah, hun relatie heeft zijn ups en downs net als in bijna alle relaties wel voorkomt. De grootste up is denk ik het moment in 2007 waarop Mark zijn Hannah na 10 jaar ten huwelijk vraagt. De grootste down is naast het jaar 2005 dat ze uit elkaar zijn geweest natuurlijk zijn overlijden in 2007.

Daarnaast is Mark getuige van de liquidatie van zijn vriend Evert Woudstra en legt hiervoor een belastende verklaring af tegen Hagendoorn (topcrimineel in de onderwereld). Daarna beginnen de bedreigingen aan Mark zijn adres. En deze gaan zover dat niet alleen zijn leven maar ook dat van Hannah en zijn 3 kinderen uit een eerder huwelijk gevaar lopen. Mark krijgt het aanbod om in een zogenaamd getuigenbeschermingsprogramma te stappen maar hij twijfelt en weigert, of toch niet?

Naast het steeds terugkerende thema liefde en vertrouwen was daar ook telkens de (be-)dreiging en de moorden.

De personages zijn allemaal goed uitgewerkt en zijn redelijk eenvoudig terug te leiden naar de personen in de “echte wereld”. Wat soms ook wel eens verwarring oprakelt onder het lezen want hoe zat het nu ook al weer? Wie is wie ook alweer? Maar al snel leest het gewoon als een goed verhaal. Een thriller waarin alle eindjes aan elkaar geknoopt worden en tot een zinderende finale komen.

Een echte pageturner die ik iedereen wil aanraden om te lezen. Het zet je aan het denken nadat je het uit hebt want wat als het nu allemaal….

Reacties op: Een pageturner van A tot Z.