Het is 1321 en het leven in een arm dorpje in England is niet makkelijk. De bewoners van Ulewic hebben het al helemaal niet makkelijk, want de ‘eigenaar’ van het dorp, Robert D’Acaster, is een wrede man. Daarnaast wordt het dorp eigenlijk geregeerd door de ‘Owl Masters’. Geheimzinnige wrede wezens, die bij nacht en ontij burgers uit hun huis halen die men vervolgens nooit meer terugziet.
Dan wordt vlakbij het dorp een begijnhof gevestigd. Deze begijnen komen uit Brugge maar willen proberen hun rustige levenswijze in Engeland te introduceren. En hoewel de oogst van het dorp mislukt, hebben de vrouwen nog eten… Hoewel de dorpsbewoners zuchten onder de tirannie van Robert D’Acaster, de voortdurende vragen om geld van de kerk in de vorm van vader Ulfrid en de wreedheden van de Owl Masters, gaat het de vrouwen goed. Dat kan niet lang onopgemerkt blijven en in het uiterst (bij)gelovige Engeland van de veertiende eeuw is er niet veel plaats voor redelijk overleg.

Een verhaal over de strijd tussen oude (de Owl Masters) en nieuwe goden (het Christendom), tussen goed (de onzelfzuchtige levenswijze van de begijnen) en kwaad (Robert D’Acaster die alles en iedereen in het dorp ziet als zijn eigendom), tussen geloof en bijgeloof. Elk hoofdstuk is geschreven vanuit een andere persoon, en op deze manier ziet de lezer hetzelfde verhaal ook van verschillende kanten. In het begin is er nog niet zo veel aan de hand, maar dan vernemen wij van de diverse grote problemen die er leven. Vader Ulfric, die verbannen is uit zijn oude pastorie en een vreselijk geheim heeft; de Owl Masters, die van plan zijn het hele Christendom weer te verwerpen en de oude goden in ere te herstellen; de families in het dorp, die eeuwig worstelen met armoe en ziekten; de begijnen, die proberen alles goed te doen maar die geen voet aan de grond krijgen.
Na zoals gezegd een rustige start krijgt het boek steeds meer vaart en spanning. Ondanks het ontbreken van elementen als een moord en/of een speurder is dit verhaal wel degelijk, vooral onderhuids, een heel spannende thriller. Enkele verrassende plotwendingen aan het eind beantwoorden de vragen die eerder in het verhaal zijn opgeworpen en zorgen dat alles duidelijk wordt.
Een beetje treurig stemmend boek, dat wel. Maar zeer de moeite waard! (Door: Jannelies Smit)

Reacties op: Steeds meer vaart en spanning