In Hun beloofde land brengt Ian Buruma zijn grootouders Bernard en Win weer tot leven. Aan de hand van brieven verteld de schrijver het levensverhaal van Bernard en Win Schlesinger, die beide Wereldoorlogen hebben meegemaakt als Duitse Joden vanuit Engeland.

De ouders van Bernard en Win zijn van oorsprong Duitse Joden, maar Bernard en Win hebben altijd in Engeland gewoond. Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog leren zij elkaar kennen, maar omdat Bernard in het Engelse leger werkt als hospik zien ze elkaar weinig en daarom schrijven ze elkaar brieven. In deze brieven vertellen ze elkaar over hun belevenissen en uiten hun gevoelens voor elkaar. Na de oorlog gaat Bernard geneeskunde studeren en trouwen de geliefden met elkaar. Wanneer de Tweede Wereldoorlog begint, gaat Bernard als arts voor het Engelse leger in India werken en worden de twee weer van elkaar gescheiden. Ook tijdens deze oorlog sturen ze elkaar veel brieven om elkaar op de hoogte houden van alles wat zij meemaken.

Buruma heeft gebruik gemaakt van de informatie uit de brieven van zijn grootouders om hun verhaal te reconstrueren. Ook zijn er delen uit hun brieven in het boek opgenomen. De brieffragmenten bevorderen niet altijd de leesbaarheid van het boek, maar het is ontroerend en bijzonder om te lezen hoe zij de oorlog beleefden, als stel dat door de oorlog lange tijd gescheiden moest leven, als joden met veel familie in Duitsland, maar ook als ouders van een gezin die ook praktische zaken omtrent de kinderen en hun huis via brieven moesten bespreken. Al deze facetten komen terug in hun brieven samen met de vragen die ze hadden omtrent gebeurtenissen in de oorlog en het antisemitisme dat zij ervaren in Engeland.

Via de brieven leer je Bernard en Win persoonlijk kennen; Bernard is optimistisch en maakt grappen in zijn brieven om zijn vriendin en latere vrouw op te beuren, terwijl Win een serieuzere toon in haar brieven heeft en meer moeite ervaart met de oorlog en het moeilijk vindt om zo ver van elkaar verwijderd te zijn. Wat mij erg heeft ontroert is de liefde tussen Bernard en Win die uit elke brief blijkt.

Ian Buruma heeft met dit boek een mooie ode aan zijn grootouders geschreven.

Reacties op: Een ode aan zijn grootouders!

Bestel dit boek vanaf  €20,99 bij

bestellen
bestellen
Proxisbestellen
Boeken.combestellen

  Klik hier voor een overzicht van alle aanbieders

Bestel dit ebook vanaf  €9,99 bij