Advertentie

Een boek waarin veel gebeurt. Ten eerste voel je de spanning en de angst rondom Katrina. Op eenvoudige wijze wordt een beeld geschetst van wat er zich toen heeft afgespeeld en vooral hoe de mensen zich daarna voelden. Dit in combinatie met de beelden en verhalen die we van tv kennen laten alles voor je leven.
De plot is onvoorstelbaar. De gebeurtenissen lopen allemaal in elkaar over en soms moet je even pas op de plaats maken. De verschillende personen die gevolgd worden zijn ieder op zich interessant en vragen om medeleven. Hoe zij met elkaar en de gebeurtenissen verbonden zijn, wordt op een goede manier neergezet. Soms vraag je je af wie de schuldige is en zelfs of er wel een schuldige is.
Niet zomaar een boek voor een zondagmiddag, maar een dat je ook aanzet tot nadenken. Vooral over de vraag hoe je zelf zou reageren in een dergelijke situatie.
Een beetje 'vreemd' dus voor een (ont)spannend boek.

Reacties op: