Advertentie

Dit uitgebreide boek van Margaret MacMillan verhaalt in detail wat vooraf ging aan de Eerste Wereldoorlog. Met veel precisie worden de achtergronden beschreven van de politieke en militaire cultuur die er heersten in de oude rijken van Rusland, Engeland, Frankrijk, Turkije, Oostenrijk-Hongarije en Duitsland. En hoe in de eerste viertien jaren van de twintigste eeuw er al meerdere conflicten waren, in de Balkan maar ook elders, die net zo goed hadden kunnen leiden tot die vreselijke wereldoorlog van 1914 - 1918.
Jammer is wel dat ik Margaret MacMillan veelvuldig betrapt heb op subjectiviteit, met name ten aanzien van Duitsland. Ruim 100 jaar later zijn namelijk inmiddels de meeste historici er wel over eens dat je de schuld voor deze oorlog niet meer alleen bij dat land neer kunt leggen.

Reacties op: De aanloop naar de Eerste Wereldoorlog was een onvervalste wapenwedloop