Advertentie

Zonet Onder de huid in één ruk uitgelezen. Mooi uitgewerkte, geloofwaardige karakters. Het leven van de personages is nooit zomaar rozengeur en maneschijn, maar ze zijn bijna allemaal verwikkeld in herkenbare tweestrijd. Ook de plot is niet te voorspelbaar: pas op het einde wordt duidelijk wie achter de moorden zit. Kortom, een échte 'literaire' thriller; ik ga zo snel mogelijk Achter de storm lezen!

Reacties op: