Advertentie

Brieven van Dikke Freddy. (Erik Vlaminck)

Er bestaan verscheidene boeken waarin Dikke Freddy de hoofdrol speelt.
“Dikke Freddy aan zee” en “Dikke Freddy in het zilver”...
Maar nu heb ik dus eindelijk het eerste boekje van de reeks gelezen. (79 blz.)

De hoofdpersoon is arm en vaak dakloos. In zijn brieven legt hij aan allerhande machtige personen uit welke problemen hij ondervindt in onze maatschappij en vraagt hij hen om er dringend iets aan te doen.

Hilarisch, maar eigenlijk ook wel schrijnend, want mensen zoals dikke Freddy bestaan echt, ook in onze welvaartsstaat. Ze vallen niet op. We weten dat ze er zijn en we denken dat ze wel door allerhande officiële instanties geholpen worden. Er zijn toch voorzieningen genoeg?
Wel, Dikke Freddy wijst ons er op dat het allemaal niet zo makkelijk is en dat er veel Dikke Freddy's in een vicieuze cirkel zitten.

Citaat:
“Aan Mieke Vogels, minister van Gelijke Kansen. (Antwerpen, Begijnenstraat, 4 april 2001)

Geachte Mevrouw,
Ik kom in de gazet te lezen dat 10 ooievaars van het domein Planckendael een zender tussen hun pluimen hebben gekregen zodat bij wijze van wetenschappelijke studie de trektocht van die beesten op de voet gevolgd kan worden. Ik kom in diezelfde gazet te lezen dat die zenders alstublieft 120,000 fr het stuk kosten. Vervolgens lees ik dat de kosten om die zenders te laten marcheren nog eens 10,000 fr per zender en per maand bedragen. Bovendien blijkt dat twee van die vogels ergens in Spanje met hun stomme kop tegen een hoogspanningslijn zijn gevlogen. Een andere heeft een lief gevonden in Marokko en is niet van plan om deze zomer terug naar Mechelen te komen. Als verloren gegooid geld kan dat allemaal tellen...
Mevrouw Vogels, u bent, naar ik kom te vernemen, benoemd tot minister van Gelijke Kansen en nog vanalles.
Ik zou u met deze dan ook met aandrang willen vragen of u mij Gelijke Kansen zou willen geven als zo'n ooievaar van Planckendael.

Mevrouw Vogels, ik kom u het volgende voor te stellen.

Geef mij het geld van 1 ooievaar van Planckendael: te weten 120,000 fr als startpremie en vervolgens 10,000 fr per maand. Ik ben graag bereid om u daarvoor, indien u dat wenst, maandelijks schriftelijk op de hoogte te houden van mijn trektocht.
Gebruik het geld van de 9 andere ooievaars om meer personeel aan te werven in de interneringsgestichten en om daar eens een schilder te laten langskomen en een ploeg kuisvrouwen.
...”

Reacties op: Hilarisch, ... en schrijnend.

1
Brieven van Dikke Freddy - Erik Vlaminck
Jouw boekenplank Jouw waardering
Jouw recensie   Schrijf een recensie E-book prijsvergelijker