Door de vakbonseisen is het niet meer winstgevend om in Hollywood nog films te maken. Een van de procucers, Roberto Guardino, werkt een plan uit om zijn films in Europa, en meer bepaald in Antwerpen, op te nemen. Maar de uitvoering van het plan is nog niet begonnen, of de vakbonden, met als sterke man Riccio Zanetti, krijgen er al weet van en plannen acties. Omdat beide kampen geen duimbreed toegeven, worden de acties grimmiger en persoonlijker van aard.
Ondertussen is de Belgische filmmaker Jan Peeters, aan deze kant van de oceaan, belast met de organisatie van het project, en ondanks een veelbelovende start, kan hij alleen maar machteloos toekijken als het politiek gekonkel de voortgang doet stagneren.


Het Hollywood complot is geschreven met een typisch Vlaamse gezapigheid. Het leest vlot weg, maar er zit weing variatie in: weinig tempowisselingen; geen pieken, maar ook geen dalen. Door dit gebrek aan spanning is het moeilijk de aandacht van de lezer vast te houden. Wel zorgt filmkenner Michiels voor een sfeer van herkenbaarheid, door al wat naam en faam heeft in de Vlaamse en Amerikaanse filmwereld de revue te laten passeren. En achter de namen die hij de politici toebedeeld heeft kunnen door de Vlaamse lezers gemakkelijk de echte figuren uit de Antwerpse politiek herkennen waarop hij zijn personages gebasseerd heeft. Dit alles resulteert in het gevoel dat je een tijdschrift aan het lezen bent in plaats van een boek.


Toch blinkt dit boek, dat bekroond werd met de Schaduwprijs - de prijs die het Genootschap van Nederlandstalige Misdaadauteurs uitreikt aan het beste Nederlandstalige debuut - uit in realisme. Mede door diezelfde gezapigheid, het gebrek aan overdreven geweld en het doeltreffend beschreven politeke getouwtrek, komt hele verhaal zeer geloofwaardig over. Ook is dit de verdienste van een goed uitgewerkte verhaallijn, waarbij de schrijver er zorg voor draagt dat er op het einde alle losse eindjes netjes weggewerkt worden.


Ondanks het feit dat de lezer nooit echt bij de keel gegrepen wordt, is dit een zeer verdienstelijk debuut.

Reacties op: Geloofwaardig tot op het eind